„Konserwatyści chcą cofnąć prawa kobiet o 30 lat”

Sexual and reproductive health and rights, Women

Eurodeputowani S&D ostro skrytykowali dziś konserwatystów w Parlamencie Europejskim za to, że głosowali przeciwko rezolucji, popierającej zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa w tym zakresie dla wszystkich, w Europie i poza nią.

Pod presją aktywistów ruchu „pro-life”, sprawozdanie to zostanie ponownie odesłane do Komisji Praw Kobiet.

Eurodeputowana S&D, Edite Estrela (Portugalia), która przygotowała projekt rezolucji w tej sprawie, powiedziała po głosowaniu:

- Wyrażam głębokie ubolewanie z powodu podjętej dziś decyzji. Parlament przy wielu okazjach uznał prawo wszystkich do podejmowania własnych, świadomych i odpowiedzialnych wyborów, dotyczących ich życia seksualnego i reprodukcyjnego.

- Projekt rezolucji został zatwierdzony przez Komisję Praw Kobiet dużą większością głosów, przy 17 głosach za, 7 wstrzymujących się i 7 przeciw. Nie licząc się z wynikiem głosowania w komisji parlamentarnej, konserwatyści chcą cofnąć prawa kobiet o 30 lat.

- Jest to nie do przyjęcia. Socjaliści i Demokraci będzie zdecydowanie bronić praw kobiet do aborcji i dostępu do usług zdrowotnych wysokiej jakości.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, Corina Creţu powiedziała:

- Jestem bardzo zaniepokojona z powodu dzisiejszego odroczenia głosowania w tej sprawie. Sprawozdanie zdecydowanie podkreśla rzeczywistą i pilną potrzebę usług zdrowotnych wysokiej jakości.

- Pochodzę z kraju, w którym tysiące kobiet zmarły próbując usunąć ciążę, ponieważ w Rumunii aborcja była zakazana; uważam wszelkie próby powrotu do tamtych czasów za oburzające.

- Wolność wyboru jest rzeczą kluczową. Każda kobieta powinna mieć prawo do dokonywania własnych wyborów dotyczących jej praw seksualnych i reprodukcyjnych.