33% wszystkich kobiet w Europie ucierpiało w wyniku przemocy; UE musi podjąć natychmiastowe działania w tej sprawie - mówi Grupa S&D

33% of all women in Europe have suffered from violence - the EU must act now say S&Ds, The Istanbul Convention, Marie Arena MEP, #OurFightWomensRights, #stopviolenceagainstwomen, Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy MEP, Iratxe García Pérez MEP,

Eurodeputowani S&D zdobyli dziś zdecydowaną większość dla rezolucji, wzywającej UE do ratyfikowania Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet, tzw. „konwencji stambulskiej”.

Rezolucja wzywa także UE do wzmożenia działań w kwestii zwalczania przemocy wobec kobiet poprzez przyjęcie aktu prawnego UE. Jego celem byłoby wzmocnienie europejskiej reakcji oraz uznanie przemocy wobec kobiet za szczególnie poważne przestępstwo w ramach traktatów UE.

Rzeczniczka Grupy S&D ds. praw kobiet i równouprawnienia, eurodeputowana Marie Arena powiedziała:

- Dzisiaj wysłaliśmy silny i jasny komunikat do Rady i Komisji: połowiczne rozwiązanie nie jest już dłużej do przyjęcia. Jedna trzecia wszystkich kobiet w Europie doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej; UE powinna już dawno podjąć działania w tej sprawie!

- Zwalczanie przemocy wobec kobiet było zawsze priorytetem Grupy i jesteśmy szczęśliwi, że rezolucja ta uzyskała tak szerokie poparcie. Ratyfikacja konwencji stambulskiej byłaby krokiem we właściwym kierunku. Kobiety mają prawo czuć się bezpieczne i chronione, niezależnie od tego, gdzie w UE mieszkają.

Negocjatorka Grupy S&D ds. rezolucji, eurodeputowana Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy, powiedziała:

- To skandal, że tylko połowa państw członkowskich UE ratyfikowała konwencję stambulską. Przemoc wobec kobiet i dziewcząt to straszna plaga, która pustoszy Europę i cały świat. UE musi podjąć pilne działania w tej kwestii!
 
- Ratyfikacja konwencji stambulskiej jest niezbędna, ale nie jest wystarczająca. Dlatego tak ciężko walczyliśmy również o to, by rezolucja zawierała apel o przyjęcie europejskiej dyrektywy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. W sytuacji, w której tylko jedna trzecia kobiecych ofiar przemocy decyduje się pójść na policję, a większość sprawców przemocy wobec kobiet nie jest ściganych, chcemy, by nie było żadnych wątpliwości, iż UE i kraje europejskie bronią praw kobiet.  

Eurodeputowana S&D, przewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia PE, Iratxe García Pérez powiedziała:

- Społeczeństwo, w którym połowie ludności, kobietom, stale grozi, iż staną się ofiarami przemocy związanej z płcią, wymaga, by wszyscy przyjęli na siebie odpowiedzialność i pracowali na rzecz wyeliminowania tej niesprawiedliwości.

- Brakuje niestety jednorodnych danych statystycznych dla całej Europy, ale z sondażu przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej wynika, że 33% europejskich kobiet padło ofiarami jakiegoś rodzaju przemocy.

- Pilną kwestią jest przyjęcie europejskiej dyrektywy w sprawie walki z przemocą związaną z płcią. Mówimy o ofiarach śmiertelnych, rozbitych rodzinach i przyszłości, skazanej na ból. Co jeszcze musi się wydarzyć, aby UE podjęła w tej sprawie działania?

Uwaga dla wydawców

Konwencja stambulska w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet jest pierwszym prawnie wiążącym instrumentem w Europie na temat przemocy wobec kobiet. Pod względem zakresu jest to najbardziej dalekosiężny, międzynarodowy traktat w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet uznawanej za poważne naruszenie praw człowieka.

Trzy lata po jej otwarciu do podpisu w 2011 roku, konwencja stambulska została wprowadzona w życie w dniu 1 sierpnia 2014 roku. Obecnie wszystkie państwa członkowskie UE podpisały konwencję, ale tylko 14 ją ratyfikowało (AT, BE, DK, FI, FR, IT, MT, NL, PL, PT, RO, SL, ES, SE).

W październiku 2015 roku DG ds. Sprawiedliwości przyjrzała się możliwości podpisania i ratyfikacji konwencji przez UE i przedstawiła „mapę drogową” dla ewentualnego przystąpienia do niej UE, a następnie w marcu 2016 roku wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania konwencji w imieniu UE.

Prosimy obejrzeć tutaj oświadczenie wideo jakości telewizyjnej rzeczniczki Grupy S&D ds. praw kobiet i równouprawnienia, eurodeputowanej Marie Areny oraz negocjatorki Grupy S&D ds. rezolucji, eurodeputowanej Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy.