Wnioski Komisji w sprawie jednolitego rynku cyfrowego to pozytywny krok naprzód

Commission proposals on digital single market a positive step forward, Evelyne Gebhardt, geo-blocking, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer,

Grupa S&D przyjęła z zadowoleniem najnowsze wnioski Komisji Europejskiej dotyczące jednolitego rynku cyfrowego.

Evelyne Gebhardt, rzeczniczka Grupy S&D ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, powiedziała:

- Przyjmujemy z zadowoleniem te wnioski ze strony Komisji i oczekujemy na pracę nad nimi w najbliższych miesięcach. Usunięcie przeszkód na drodze do jednolitego rynku cyfrowego jest priorytetem dla Grupy S&D. Przyjmujemy z zadowoleniem wniosek w sprawie walki z nieuzasadnionym blokowaniem geograficznym: niedopuszczalne jest, by klienci musieli płacić różne ceny lub płacić dwa razy za tę samą usługę w różnych państwach członkowskich. Wniosek ten powinnien uniemożliwić dostawcom treści korzystanie z blokowania geograficznego jako sposobu ograniczania wyboru lub windowania cen. Wniosek ten musi jednak zapewnić ochronę różnorodności kulturowej, zapewniając, by wybór nie był dokonywany kosztem lokalnych głosów kulturalnych.

- Coraz więcej zakupów dokonywanych jest w trybie online, dlatego też zapewnienie szybkiego i oszczędnego oraz skutecznego dostarczania paczek ponad granicami jest priorytetem dla naszej Grupy. Nie wolno nam jednak zapominać o wymiarze społecznym i skutkach dla rynku pracy. Przyjmujemy również z zadowoleniem nowe przepisy mające na celu zapewnienie, że prawa konsumentów są chronione i mogą być egzekwowane na całym jednolitym rynku.

Petra Kammerevert, rzeczniczka Grupy S&D ds. kultury i edukacji powiedziała:

- Sposób, w jaki oglądamy telewizję i filmy, ulega znaczącej zmianie. Dlatego też przyjmujemy z zadowoleniem dokonany przez Komisję uaktualniony przegląd przepisów dotyczących mediów audiowizualnych. Dla nas istotne jest to, by oglądanie filmów na żądanie i w konwencjonalnej telewizji, było regulowane zgodnie z tymi samymi przepisami. Pomoże to zapewnić równe warunki dla producentów zawartości i zapewni klientom dostęp do zawartości, jakich chcą i w sposób, w jaki tego chcą. Pragniemy zapewnić, by prawa były sprawiedliwe dla wszystkich nadawców, by przepisy w zakresie reklam i ochrony dzieci były zgodne z 21. wiekiem i by zmienione przpeisy w dalszym ciągu promowały i zachęcały do produkcji oryginalnej treści europejskiej. Będziemy nadal naciskać na to, by dostęp znalazł się w samym sercu zmian, tak aby wszyscy Europejczycy mogli z tego skorzystać.

Josef Weidenholzer, wiceprzewodniczący Grupy S&D i rzecznik ds. unii cyfrowej, powiedział:

- Wreszcie zaczynamy naprawdę czynić postępy na drodze do w pełni cyfrowej unii. Naszym priorytetem jest to, aby ta unia oparta była na sprawiedliwości i inkluzji.

- Przyjmujemy również z zadowoleniem pierwsze pomysły w sprawie platform internetowych. Dla nas ważne jest, aby wszystkie platformy działały tak samo we wszystkich krajach. Istotne jest, by szanowały one konkurencję, wspierały przyszłe przepisy dotyczące konsumentów, handlu elektronicznego i praw autorskich, były przejrzyste w kwestii tego, jak działają, przestrzegały przepisów w zakresie ochrony danych oraz przepisów dotyczących ich odpowiedników offline.

- Wzywamy również Komisję do jak najszybszego przedstawienia jasnej i ambitnej strategii w zakresie umiejętności cyfrowych. Jest to konieczne, aby zapewnić, by żaden Europejczyk nie został pominiety i by wszyscy mogli odnieść korzyści z rozwoju tego europejskiego cyfrowego rynku.