Kongijskie władze muszą przestrzegać konstytucji tego państwa - mówią eurodeputowani S&D

Congolese authorities must respect country’s constitution, say S&Ds, Elena Valenciano, Cotonou Agreement, #4Africa, africa, Maria Arena,

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim poparła dziś rezolucję w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga, wyrażającą obawy dotyczące rosnącej przemocy i niestabilności politycznej w tym kraju i wzywającą kongijskie władze do pełnego przestrzegania praw człowieka i kongijskiej konstytucji.

 

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, Elena Valenciano powiedziała:

 

- Ponawiamy nasz apel do prezydenta Kabili, aby zgodził się na przeprowadzenie przejrzystych, wolnych i uczciwych wyborów prezydenckich i parlamentarnych przed końcem 2017 roku, zgodnie z porozumieniem z 31 grudnia 2016 roku. Odroczenie tych wyborów jest całkowicie nie do przyjęcia i mogłoby być niebezpieczne dla stabilności kraju.

- Przypominamy o zobowiązaniach, podjętych przez DRK w ramach umowy z Kotonu: przestrzeganiu demokracji, państwa prawa i praw człowieka, w tym wolności słowa i mediów, dobrych rządów i przejrzystości organów politycznych.

- Wzywamy UE i wspólnotę międzynarodową do zwiększenia nacisku na rząd DRK, aby kraj ten mógł stawić czoła humanitarnemu i politycznemu kryzysowi.

 

Eurodeputowana S&D, Maria Arena powiedziała:

 

- Jesteśmy głęboko przekonani, że przestrzeganie demokracji, pokoju i pokojowego przekazywania władzy musi stanowić priorytet dla wszystkich sił politycznych w Demokratycznej Republice Konga.

- Ponownie wzywamy prezydenta Kabilę do poszanowania konstytucji kraju oraz uznania „porozumienia sylwestrowego” poprzez zaakceptowanie tego procesu wyborczego. Kabila ma obowiązek zagwarantować pokój ludności Konga.

- Wzywamy również społeczność międzynarodową do zmobilizowania większych środków finansowych w celu rozwiązania kryzysu humanitarnego, w szczególności w prowincji Kasai.