Eurodeputowani S&D popierają kompromis, który zapewni większą obecność kobiet w zarządach dużych spółek

boardroom

Duże spółki giełdowe muszą zapewnić, że do 2020 roku kobiety stanowić będą co najmniej 40% ich rad nadzorczych, zgodnie z porozumieniem, zawartym dzisiaj w Brukseli przez Komisję Prawną oraz Komisję Praw Kobiet w Parlamencie Europejskim.

Według najnowszych danych, opublikowanych przez Komisję Europejską, odsetek kobiet w zarządach dużych spółek w Europie nie przekraczał w kwietniu 2013 roku 16,6%, w porównaniu do 15,8% rok wcześniej.

Eurodeputowana Evelyn Regner, która prowadziła negocjacje w imieniu Grupy Socjalistów i Demokratów, powiedziała:

- Cieszę się, że udało nam się zmniejszyć liczbę wyłączeń, przysługujących małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP).

- Wyłączenie dla dużych spółek rodzinnych, proponowane przez niektórych konserwatywnych eurodeputowanych, było po prostu nie do przyjęcia. W takim przypadku takie spółki, jak jak BMW i Lego, byłyby wyłączone z przestrzegania 40-procentowego celu.

- Ważne jest, aby zakres dyrektywy był jak najszerszy. Wszystkie spółki są zobowiązane do stosowania przejrzystej, otwartej procedury selekcji w dziedzinie nominacji członków swoich zarządów. Socjaliści i Demokraci starali się również o to, by nie dopuścić do wyłączeń w przypadku poszczególnych sektorów i branż.

- Dopilnowaliśmy tego, by spółkom, które nie spełnią 40-procentowego celu, groziły surowsze kary. Grupie S&D udało się rozszerzyć listę kar tak, aby objęły one m.in. wykluczenie z dostępu do funduszy strukturalnych oraz z publicznych zaproszeń do składania ofert.

Eurodeputowana S&D, Britta Thomsen, negocjatorka z ramienia Komisji Praw Kobiet powiedziała:

- Europejskie kobiety stanowią ogromny rezerwuar talentu. Mają najszersze wykształcenie. Zdrowy rozsądek nakazuje więc, że powinny one mieć takie same możliwości pełnienia funkcji kierowniczych, jak mężczyźni.

- Nie możemy po prostu pozwolić sobie na to, aby członków zarządu rekrutowano tylko z połowy populacji. Dlatego jestem bardzo zadowolona z wyniku dzisiejszego głosowania.