Eurodeputowani S&D popierają wzmocnienie pozycji kobiet w świecie arabskim

The Threshold of the Desert

Eurodeputowani S&D debatowali dzisiaj nad warunkami życia kobiet w świecie arabskim z przedstawicielami ONZ, Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Fundacji Anny Lindh.

Byli oni gospodarzami brukselskiej premiery entuzjastycznie przyjętego dokumentalnego filmu  „Threshold of the Desert” („Granica pustyni”), w obecności reżysera, Ramona Vili oraz głównej gwiazdy filmu, Najat Aziz.

18-minutowy film dokumentalny, który został wybrany do Festiwalu Filmowym w Cannes, podnosi świadomość na temat zdolności kobiet do przewodzenia rozwojowi i przemianom społecznym na obszarach wiejskich w świecie arabskim.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, Corina Creţu powiedziała:

- Jestem bardzo dumna z faktu, że jesteśmy dziś gospodarzami tej premiery, ponieważ film ten pokazuje ważne i konkretne przykłady sposobów, w jakie kobiety same wzmacniają własną pozycję, czasami z wielkim wysiłkiem, poprzez tworzenie własnych przedsiębiorstw i uzyskiwanie ekonomicznej niezależności. Ten proces wzmacniania własnej pozycji odbywa się w bardzo odizolowanym regionie oraz w tradycyjnym, religijnym społeczeństwie, w którym rola i aktywność kobiet ograniczają się w przeważającej mierze do sfery domowej.

Eurodeputowana S&D, Silvia Costa, która przygotowała parlamentarne sprawozdanie na temat sytuacji kobiet w Afryce Północnej, powiedziała:

- Ponieważ region ten znajduje się obecnie w porewolucyjnym kontekście, ważne jest, by kobiety nadal były wiodącymi postaciami w procesie demokratyzacji, biorąc udział w tworzeniu rządów, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji obywatelskich.

- Jednocześnie priorytety w zakresie równości płci, takie jak obrona zatrudnienia kobiet i edukacja, udział kobiet w życiu publicznym i politycznym, zwalczanie przemocy wobec kobiet i zagwarantowanie praw seksualnych i reprodukcyjnych, powinny pozostać centralnymi kwestiami nowej agendy politycznej.

- Jest to tym bardziej istotne, że kwestie te są ze sobą powiązane. Jest zatem rzeczą oczywistą, iż obrona praw kobiet zwiększy w konsekwencji ekonomiczną i społeczną niezależność kobiet, a tym samym będzie mieć pozytywny wpływ na ograniczenie przemocy wobec kobiet.

Eurodeputowana S&D i przewodnicząca zrzeszenia kobiet w PES, Zita Gurmai powiedziała:

- Jak przypomnieliśmy we wspólnej deklaracji, przyjętej przez ministrów PES ds. równości płci, Unia Europejska może odegrać ważną rolę w programach współpracy i wymiany w obszarze euro-śródziemnomorskim poprzez wspieranie inicjatyw  i ambicji kobiet poprzez zasoby i rozwój w kwestiach społecznych oraz w dziedzinach związanych z przedsiębiorczością.

- Jako postępowe kobiety będziemy się wzajemnie wspierać i walczyć o nasze wspólne cele, kierując się mottem zrzeszenia kobiet w PES: „Takie same prawa, taka sama walka!”