Europa musi natychmiast podjąć działania przeciwko Eboli - mówi Grupa S&D

Europe must act now against Ebola say S&Ds

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim po raz kolejny wezwali Unię Europejską, a w szczególności Komisję Europejską do skoordynowania i zintensyfikowania wysiłków w celu zapewnienia spójnej europejskiej odpowiedzi na zagrożenie w postaci epidemii Eboli.

Eurodeputowany S&D, Matthias Groote powiedział:

- Musimy chronić europejskich obywateli. Potrzebujemy lepiej przygotowanego i bardziej skoordynowanego podejścia, koncentrującego się na profilaktyce, która będzie mogła szybko reagować na przypadki epidemii takich chorób jak Ebola. Nigdy nie możemy być w 100% bezpieczni, ale w celu ochrony europejskich obywateli Europa może i musi zrobić więcej, aby zminimalizować ryzyko. Krokiem naprzód byłoby wprowadzenie ogólnoeuropejskiego monitoringu wszystkich pasażerów przybywających z obszarów dotkniętych epidemią, jak również kontrole wszystkich pasażerów mających przesiadkę w Europie. Niemniej jednak wszystkie wymienione środki mogą okazać się skuteczne jedynie wtedy, jeśli będziemy walczyć efektywnie z tym problemem tam, skąd wziął on swój początek - w Afryce.

Eurodeputowany S&D, Norbert Neuser powiedział:

- W dłuższej perspektywie tylko kompleksowe wzmocnienie systemów ochrony zdrowia przyczyni się do ustabilizowania sytuacji w zadowalający sposób.

- Nie chodzi jednak tylko o chorobę. Ebola ma również konsekwencje dla bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ handel i zbiory żywności są poważnie ograniczone. Według Banku Światowego, dotknięte epidemią kraje Afryki Zachodniej mogą obawiać się spadku gospodarczego nawet o 11%. Musimy przyjrzeć się uważnie dostawom żywności, jeśli chcemy uniknąć chaosu i dalszych ofiar śmiertelnych.