Komisja Europejska odpowiada na sprawozdanie Grupy S&D w sprawie współpracy z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku

European Commission follows S&D report on cooperation with African, Caribbean and Pacific countries, Norbert Neuser MEP, africa, #4africa, ACP,

Po przyjęciu w październiku sprawozdania Grupy S&D w sprawie przyszłości stosunków z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), dzisiaj Komisja opublikowała komunikat na ten temat.

Sprawozdawca Parlamentu Europejskiego i koordynator Grupy S&D w parlamentarnej Komisji Rozwoju, eurodeputowany Norbert Neuser powiedział:

- Jestem bardzo szczęśliwy z powodu tego, że Komisja w dużym stopniu poparła moje sprawozdanie. W szczególności zatwierdzona została przez Komisję nowa architektura nadrzędnej platformy ramowej, opierającej się na wspólnotowym dorobku, wraz z regionalnymi filarami, pozwalającymi na współpracę dostosowaną do potrzeb.

- Ponadto, zgodnie z zaleceniami, zawartymi w moim sprawozdaniu, Komisja realizuje poprawione, prawnie wiążące porozumienie, które oferuje także możliwość ustanowienia norm w zakresie praw człowieka, a także zasad społecznych i środowiskowych.

W kwestii wsparcia dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego w krajach partnerskich, Norbert Neuser powiedział:

- Handel z coraz silniejszymi gospodarczo krajami AKP, zwłaszcza z Afryki, będzie w dalszym ciągu zyskiwać na znaczeniu. Socjaliści i Demokraci pragną sprawić, by handel ten był sprawiedliwy oraz zapewnić jego pozytywny wpływ na naszych partnerów.

- Zreformowane porozumienie zapewni idealne ramy dla tego celu. Docelowo pomoc rozwojowa dla krajów AKP stanie się w przyszłości mniej potrzebna, a coraz ważniejsze staną się handel i wspólne projekty polityczne, takie jak zarządzanie przepływami migracyjnymi.