Ostateczne porozumienie w kwestii zmienionego rozporządzenia UE w sprawie minerałów konfliktu, to zwycięstwo Grupy S&D

Led by the S&Ds, the EU is a step closer to eliminating conflict minerals from its market

Rada, Komisja i negocjatorzy Parlamentu Europejskiego osiągnęli dziś ostateczne porozumienie w sprawie przepisów, które wyeliminują tak zwane „minerały konfliktu” lub „krwawe minerały” z rynku Unii Europejskiej.
 
Socjaliści i Demokraci długo walczyli o to, aby przyjąć rozporządzenie, które znacznie oczyści dostawy tantalu, wolframu, cyny i złota (znanych również jako „3TG”) do UE. Są to minerały i metale, niezbędne do produkcji przedmiotów codziennego użytku, takich jak telefony komórkowe i sprzęt gospodarstwa domowego. Komisja, Rada i konserwatyści w Parlamencie Europejskim dążyli do przyjęcia systemu dobrowolnego, ale Grupa S&D nie dopuściła do tego, ustanawiając nowy, globalny standard w kwestii odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów.

Komisja będzie teraz również pracować nad dobrowolnymi przepisami dla importerów produkowanych towarów.
 
Przewodniczący Grupy S&D, eurodeputowany Gianni Pittella powiedział:
 
- To była długa, skomplikowana i często samotna walka, ale udało nam się. Pomimo ogólnego, powszechnego milczenia i obojętności, dzięki naszym wysiłkom i zaangażowaniu zagwarantowaliśmy, że produkty sprzedawane w UE nie będą zasilać finansowo zbrojnych milicji lub sprzyjać łamaniu praw człowieka na obszarach konfliktowych.
 
- W wyniku trudnych negocjacji i przy wsparciu europejskiego społeczeństwa obywatelskiego i opinii publicznej, Grupa S&D zapewniła, że  rozporządzeniem zostanie objęta zdecydowana większość minerałów i metali importowanych w UE, co pozbawi ważnego źródła dochodów watażków, nie nakładając jednak dodatkowych obciążeń na małe przedsiębiorstwa w UE. Jest to nie tylko nasze zwycięstwo; jest to zwycięstwo milionów mężczyzn, kobiet i dzieci w Afryce, którzy oczekiwali na ten postępowy, humanitarny i sprawiedliwy krok.
 
Rzeczniczka Grupy S&D ds. minerałów konfliktu, eurodeputowana Marie Arena powiedziała:
 
- Wygraliśmy tę bitwę, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby w pełni oczyścić globalne łańcuchy dostaw. Jeśli spojrzymy na to, gdzie byliśmy zaledwie dwa lata temu - kiedy Komisja i państwa członkowskie chciały rozwodnionego, dobrowolnego systemu - to, co dzisiaj osiągnęliśmy, mogło wydawać się utopią.
 
- Praca nie jest skończona. Będziemy wydajnie monitorować wdrażanie rozporządzenia, aby upewnić się, że przyczyni się ono do realizacji celu w postaci zerwania związku pomiędzy konfliktem zbrojnym i handlem minerałami oraz aby uniknąć przypadków potencjalnego obchodzenia zawartych w nim ograniczeń.
 
- Jako grupa polityczna będziemy również dążyć do przyjęcia dalszego prawodawstwa w tej kwestii w najbliższych latach. W wyniku presji ze strony naszej Grupy uzyskaliśmy zobowiązanie Komisji do wdrożenia dobrowolnych środków w zakresie należytej staranności dla przedsiębiorstw sektora „downstream” (importujących wyroby gotowe) oraz do zaproponowania dalszych środków prawnych, jeśli obecne nie przyniosą znaczących skutków.

 

Dowiedz się więcej na temat minerałów konfliktu tutaj