Prawa podstawowe są zagrożone w Polsce

Fundamental rights are under threat in Poland and across the EU, Istanbul Convention on preventing violence against women, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, LGBTI individuals, anti-gypsyism, roma, migrants and asylum seekers,

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu eurodeputowani S&D zdecydowanie potępili pogarszającą się sytuację w dziedzinie praw podstawowych w Polsce oraz oświadczenie ministra, że zamierza wycofać się z konwencji stambulskiej o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet.

Rzeczniczka Grupy S&D ds. wolności, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, Birgit Sippel powiedziała:

- Sugestia ze strony ministra, że Polska może wycofać się z konwencji stambulskiej, jest tylko najnowszą z całej serii decyzji, które zagrażają prawom podstawowym polskich obywateli. To niezrozumiałe, że państwo UE może nie uznawać powagi tego problemu i może uchylać się od odpowiedzialności za walkę z przemocą związaną z płcią. Wzywamy polski rząd, aby potwierdził, że do tego nie dojdzie.

- Rząd musi również podjąć działania, zmierzające do rozwiązania trwającego obecnie w kraju kryzysu konstytucyjnego. Komisja Europejska wydała szereg zaleceń dla polskiego rządu i muszą one teraz zostać w pełni zrealizowane. Jesteśmy również zaniepokojeni nowymi projektami ustaw, które mogłyby stanowić zagrożenie dla wolności zgromadzeń i niezależności organizacji pozarządowych, a także stanowią zagrożenie dla opozycji.

- Po Węgrzech, pogłębiający się kryzys konstytucyjny w Polsce jednoznacznie wskazuje na potrzebę wprowadzenia stałego i obiektywnego mechanizmu monitorowania praworządności we wszystkich państwach członkowskich. Parlament Europejski już w październiku wezwał Komisję Europejską do przedstawienia konkretnego wniosku w sprawie wprowadzenia takiego mechanizmu. Piłka jest teraz po stronie Komisji.

Przewodniczący polskiej delegacji w Grupie S&D, Bogusław Liberadzki powiedział:

- Stan praworządności, demokracji i praw człowieka ma kluczowe znaczenie dla wszystkich naszych demokracji i wszystkich naszych obywateli. Jest on równie ważny w każdym kraju, niezależnie od tego, jaka partia rządzi.

- Jestem polskim eurodeputowanym i wiem, że trzy czwarte Polaków popiera UE i zasady, jakie w niej panują. Pragną pokojowej, otwartej i zjednoczonej wspólnoty. Wiara i nadzieja w UE nie powinny budzić wątpliwości. Chcemy szybkiego rozwiązania trwającego obecnie kryzysu konstytucyjnego, aby Polska mogła w należyty sposób powrócić na swoje żywotne miejsce w sercu Unii Europejskiej.