Gianni Pittella: „Popieramy opozycję w kwestii przywrócenia demokracji i rządów prawa w Gwinei Równikowej”

"We support opposition to re-establish democracy and rule of law in Equatorial Guinea

Po dzisiejszym spotkaniu z przedstawicielami Convergencia para el desarrollo social (Konwergencja na rzecz Rozwoju Społecznego, CPDS), jedyną opozycyjną partią w Gwinei Równikowej, przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział:

- Z powodu braku wolności mediów oraz prawa do wolności wypowiedzi i demonstracji, sytuacja polityczna w Gwinei Równikowej w zakresie praw podstawowych jest bardzo zła. Zdecydowanie popieramy demokratyczną opozycję. Dla Grupy S&D wspieranie demokracji w Afryce jest priorytetem w naszej działalności politycznej.

- Całkowity brak postępu na drodze do demokratyzacji w Gwinei Równikowej - gdzie partia prezydenta i jej sojusznicy rzekomo wygrali wybory zdobywając 99% głosów, przedstawiciele opozycji są ścigani i brak niezależnych mediów i związków zawodowych - pokazuje rozczarowującą polityczną rzeczywistość. Grupa S&D jest zaangażowana we wspieranie demokracji i będzie wspierać pluralizm polityczny w Gwinei Równikowej, popierając naszą siostrzaną partię CPDS i zwracając uwagę na sytuację w Gwinei Równikowej w  czasie obrad Parlamentu Europejskiego.