Gianni Pittella i Ska Keller: Wspólny list otwarty do Rady Europejskiej: Przestańcie blokować reformę rozporządzenia dublińskie i otwórzcie legalne kanały dla migrantów i uchodźców

Dublin ageeement , refugees walking

Grupy S&D i Zieloni/EFA w Parlamencie Europejskim wystosowały wspólny list otwarty do przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska i szefów państw i rządów przed najbliższym posiedzeniem Rady Europejskiej w dniach 22-23 czerwca, domagając się podjęcia natychmiastowych działań w celu zreformowania umowy dublińskiej oraz otwarcia legalnych kanałów dla migrantów i uchodźców.

 

Przewodniczący Grupy Socjalistów i Demokratów, Gianni Pittella, powiedział:

- To wstyd, że wniosek Komisji Europejskiej w sprawie reformy systemu dublińskiego pokrywa się kurzem na stole Rady. Ta sytuacja kryzysowa ciągnie się już od wielu lat, a nasze sumienia obciąża śmierć setek migrantów, którzy utopili się w Morzu Śródziemnym. Tymczasem Rada nie tylko nie wypełnia swoich zobowiązań w ramach uzgodnionego systemu relokacji, ale także haniebnie blokuje wszelkie możliwe reformy systemu dublińskiego. System ten jest całkowicie przestarzały i musi zostać zreformowany poprzez wprowadzenie nowego, automatycznego, stałego i scentralizowanego mechanizmu relokacji uchodźców.

- Wezwaliśmy ponadto Radę do wyrażenia zgody na otwarcie legalnych kanałów dla migrantów. Jest to jedyny sposób zagwarantowania legalnych i bezpiecznych przepływów ludzi, a także zapobiegnięcia dalszym katastrofom, których można uniknąć. Chcemy wprowadzenia bardziej ambitnej i skutecznej karty „błękitnej karty” oraz systemu dla pracowników o niskich kwalifikacjach.

- Wszystkie te środki mogą okazać się półśrodkami w dłuższej perspektywie, jeśli Europa w końcu nie wypracuje długoterminowej strategii na rzecz Afryki, opartej na inwestycjach, edukacji i zrównoważonym rozwoju. Im szybciej Europa zainwestuje w solidną perspektywę dla Afryki, aby wyeliminować główne przyczyny przymusowej migracji, tym szybciej będziemy mogli zagwarantować pomyślną przyszłość dla przyszłych pokoleń Europejczyków.

 

Ska Keller, współprzewodnicząca Grupy Zieloni/EFA, powiedziała:

- Wzywamy szefów państw i rządów do przezwyciężenia kryzysu solidarności w Europie. Głębokie rozczarowanie wywołuje fakt, że Rada nie może wypracować wspólnego stanowiska w sprawie niewielkiego postępu na rzecz bardziej sprawiedliwego podziału odpowiedzialności za osoby ubiegające się o azyl wśród państw członkowskich. Manewrując w kwestii tak bardzo potrzebnej reformy systemu dublińskiego, który znalazł się w impasie, nadal pozostawiają one Włochy i Grecję samotne, jeśli chodzi o reakcję na ogromną liczbę osób ubiegających się o azyl, przybywających do Europy.

- Wzywamy szefów państw i rządów do odblokowania tak pilnie potrzebnej reformy systemu dublińskiego. Muszą oni uzgodnić stały i wiążący mechanizm relokacji osób ubiegających się o azyl wśród wszystkich państw członkowskich w oparciu o ich sprawiedliwy podział. Państwa członkowskie muszą również zintensyfikować wysiłki mające na celu relokację uchodźców z Grecji i Włoch oraz kontynuować działania na rzecz solidarności, dopóki nie zostanie osiągnięty cel w postaci relokacji 160 000 osób.

- Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że Rada kolejny raz może uzgodnić jedynie zamknięcie drzwi przed uchodźcami i zrzucić odpowiedzialność za tę kwestię na kraje spoza UE. Wzywamy państwa członkowskie do uzgodnienia ambitnego programu UE w zakresie relokacji oraz wspólnego podejścia do kwestii wiz humanitarnych, które zapewni bezpieczny transfer uchodźców do Europy. Parlament Europejski konsekwentnie realizuje zasadę solidarności, zarówno w łonie UE, jak i na arenie międzynarodowej. Nadszedł czas, aby Rada również spełniła oczekiwania w tej kwestii.

 

Z pełnym tekstem listu otwartego można się zapoznać tutaj

Dokumenty Powiązane 
Open letter to the European Council - The European response to the current migration challenges
19/06/2017