Gianni Pittella: UE musi uczynić swoim priorytetem pomoc dla przesiedlonych dzieci i młodzieży w Nigerii

Gianni Pittella: EU must make uprooted children and youth in Nigeria a priority, Gianni Pittella, Boko Haram attacks, UNICEF, sexual slavery, other sexual violence, kidnappings and forced armed conflict, access to education,

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim zdecydowanie potępiła ciągłe ataki ze strony Boko Haram w północnej Nigerii, które doprowadziły do masowego przesiedlenia niewinnych dzieci oraz zaapelowała o natychmiastową, skoordynowaną pomoc międzynarodową.

Po przyjęciu dziś przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie masowego przesiedlenia dzieci w Nigerii w wyniku ataków Boko Haram, Gianni Pittella, przewodniczący Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, powiedział:

- Apelujemy o natychmiastową, skoordynowaną, międzynarodową pomoc w celu wsparcia pracy agencji ONZ i organizacji pozarządowych w zapobieganiu temu, by przesiedlone dzieci i młodzieży nie stały się ofiarami niewolnictwa seksualnego, innych form przemocy seksualnej i porwań oraz bynie były zmuszane do udziału w konflikcie zbrojnym przez terrorystyczną sektę Boko Haram przeciwko cywilnym, rządowym i wojskowym celom w Nigerii.

- Wzywamy Komisję Europejską do uznania za swój priorytet pomocy dla przesiedlonych dzieci i młodzieży w Nigerii, a także w Kamerunie, Czadzie i Nigrze, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ochronę przed wszelkimi formami przemocy oraz dostęp do edukacji.

- Wzywamy darczyńców do bezzwłocznego spełnienia zobowiązań, w celu rozwiązania problemu chronicznej potrzeby dostępu do podstawowych przepisów świadczeń, takich jak dostęp do wody pitnej, podstawowej opieki zdrowotnej i edukacji.

Grupa S&D ponawia apel do władz Nigerii o opracowanie konkretnego programu na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego północnych i południowych stanów, w celu rozwiązania problemów ubóstwa, nierówności szans edukacyjnych oraz dostępu do opieki zdrowotnej.