Przyszedł czas na odnowienie stosunków UE z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku

ACP on africa flag

Parlament Europejski był w awangardzie w kwestii przyjęcia tej ważnej rezolucji i dał przykład do naśladowania innym instytucjom UE. Parlament przyjął dziś zdecydowaną większością głosów sprawozdanie na temat przyszłych stosunków między państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i UE po roku 2020. Sprawozdanie to stanowi wkład Parlamentu Europejskiego do dalszych działań po wygaśnięciu w 2020 roku porozumienia międzynarodowego z Kotonu, które weszło w życie w 2000 roku.

Sprawozdawca Parlamentu Europejskiego i koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju, eurodeputowany Norbert Neuser podkreślił:

- Coraz pilniejsze kwestie, takie jak zwalczanie ubóstwa, zmiany klimatyczne, migracja i walka z terroryzmem, wymagają wspólnej platformy stosunków UE z krajami, których to dotyczy. Cieszę się, że umowa z Kotonu pozwoliła nam umocnić stosunki z naszymi krajami partnerskimi oraz przyjąć ramy, które pozwalają nam na omówienie wspólnych rozwiązań.

- W ciągu ostatnich 20 lat świat zmienił się znacznie, a debata nad dalszymi działaniami po wygaśnięciu międzynarodowego porozumienia z naszymi krajami partnerskimi stanowi dobrą okazję, aby dostosować sposób naszej współpracy do dzisiejszej sytuacji. Należy skończyć z mentalnością darczyńcy! Chcemy politycznego partnerstwa między równymi i pomocy, która zostanie wykorzystana na wspieranie krajów partnerskich w ich pracy, mającej na celu budowę dobrze prosperującego gospodarczo i zdrowego środowiska tak, aby nie potrzebowaly juz wiecej pomocy z zewnatrz.