Kofod: Panie Tajani czy nadal uważa Pan, że dzieci par tej samej płci z pewnością będą miały poważne problemy psychiczne?

Kofod: Mr Tajani do you still believe children of same-sex couples are certain to have serious psychological problems?

W pytaniu pisemnym do Rady Europejskiej kandydat EPL na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Antonio Tajani stwierdził, że dzieci par tej samej płci „z pewnością będą miały problemy psychiczne i doświadczą wielkich trudności w zaakceptowaniu ich jako części społeczeństwa”. Grupa S&D pragnie dowiedzieć się, czy Antonio Tajani nadal wyznaje taki pogląd.

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, Jeppe Kofod powiedział:

- W Europie żyją tysiące rodzin z rodzicami tej samej płci. Sugerowanie, że dzieci urodzone w takich rodzinach nieuchronnie cierpią z powodu „poważnych problemów psychologicznych i doświadczają wielkich trudności w zaakceptowaniu ich jako części społeczeństwa”, jest głęboko obraźliwe. Domagamy się pilnego wyjaśnienia od pana Tajaniego, czy nadal wyznaje, czy też nie wyznaje takiego poglądu.

Uwaga dla wydawców
Pełne pytanie pisemne dostępne jest tutaj