Wprowadźmy zakaz handlu kością słoniową i rogami nosorożca! Nie dla nielegalnego handlu dziką fauną i florą - żąda Grupa S&D

Let’s ban the ivory and rhino horn trade! No more wildlife trafficking, demand S&Ds, trade of ivory and rhinoceros horn, EU Action Plan against Wildlife Trafficking, Susanne Melior MEP, Miriam Dalli MEP,

Nielegalny handel dziką fauną i florą stał się wielkim biznesem, którego wartość szacuje się na ok. 20 mld € rocznie. Jest to jedna z najpowszechniejszych form przestępczości zorganizowanej, a UE jest jednym z głównych rynków. Dlatego też Socjaliści i Demokraci poparli dziś wprowadzenie natychmiastowego unijnego zakazu handlu kością słoniową i rogami nosorożca oraz wezwali do wprowadzeniach odpowiednich sankcji. Grupa S&D poparła również zakaz handlu dziką fauną i florą, która została nielegalnie pozyskana lub była przedmiotem handlu w krajach trzecich: obecnie gatunki pozyskane z naruszeniem ustawodawstwa krajowego państw trzecich mogą być bezkarnie przedmiotem handlu w UE.

Parlament Europejski głosował dziś w sprawie planu działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą w celu podjęcia walki z tym coraz większym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej, a także w celu egzekwowania bezpieczeństwa narodowego w niektórych państwach pochodzenia.

Według doniesień, w tym nielegalnym handlu odnotowano bezprecedensowy skok: w 2011 roku przejęto ponad 23 ton kości słoniowej; jak się szacuje, liczba ta oznacza, że zginęło 2500 słoni. W latach 2007-2013 w Afryce Południowej liczba nosorożców, które padły ofiarami kłusownictwa, wzrosła z 13 do 1004. 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. handlu dzikimi zwierzętami, eurodeputowana Susanne Melior, powiedziała:

- Musimy podjąć natychmiastowe działania w celu lepszej ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Duże, zorganizowane gangi uczyniły z handlu kością słoniową i rogami nosorożca jeden z najbardziej lukratywnych nielegalnych biznesów. Handel kością słoniową w UE i innych krajach musi zostać zahamowany. Wielki spis słoni w Afryce pokazał, jak pilnie potrzebne jest to działanie. Co roku w wyniku kłusownictwa populacja słoni spada o 8%. Jeśli pozwolimy na to, by działo się tak dalej, za kilka dziesięcioleci nie będzie dzikich słoni.

Rzeczniczka Grupy S&D ds. ochrony środowiska, eurodeputowana Miriam Dalli powiedziała:

- Mamy do czynienia z wzrostem globalnego popytu na gatunki dzikiej fauny i flory i produkty z nich, a UE jest centralnym punktem i punktem tranzytowym dla nielegalnego handlu. Z tych powodów pilnie potrzebny jest zestaw nowych środków prawnych, które pozwolą UE walczyć z nielegalnym handlem produktami dzikiej fauny i flory. Kluczowe znaczenie ma wdrożenie planu działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą; konieczna jest szybka reakcja.

- Prawidłowe wdrożenie wymaga stosownego wsparcia oraz środków finansowych i ludzkich. Teraz to państwa członkowskie powinny wykazać się wysokim poziomem zaangażowania politycznego i poprzeć ten plan działania, aby upewnić się, że nie znajdziemy się w sytuacji, w której większej liczbie gatunków, będących przedmiotem nielegalnego handlu, grozić będzie wyginięcie.