UE musi podjąć działania na rzecz przestrzegania konstytucji w DRK

Z okazji konferencji na temat wyborów w Demokratycznej Republice Konga oraz konieczności zapewnienia wiarygodnego procesu demokratycznego, która odbędzie się jutro w Parlamencie Europejskim, eurodeputowana S&D, Maria Arena powiedziała:

- Podczas gdy DRK pogrąża się w niestabilności i grożą jej zamieszki, społeczność międzynarodowa musi zmobilizować się w celu zwiększenia presji na Kinszasę. W obecnej chwili musimy nadal domagać się przeprowadzenia wyborów przed końcem tego roku oraz położenia kresu systematycznym represjom wobec tych, którzy kontestują reżim.

- Unia Europejska musi wykorzystać wszystkie narzędzia, jakimi dysponuje, aby kontynuować dialog polityczny z DRK, ale w przypadku jego fiaska konieczne będzie podjęcie ukierunkowanych sankcji wobec osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka. Sytuacja w DRK znajdzie się w porządku obrad Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, które odbędzie się w dniach 13 - 15 czerwca w Windhoeku (Namibia). Spotkanie to będzie okazją do wspólnego oświadczenia politycznego UE i krajów AKP, aby przypomnieć, jak ważne jest poszanowanie zasad prawa i wspólnych wartości, które stanowią fundament naszego partnerstwa w ramach umowy z Kotonu.

Eurodeputowana S&D, Cécile Kyenge powiedziała:

- Wyrażamy głębokie zaniepokojenie z powodu alarmującej sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (DRK). Zdecydowanie potępiamy zachowania i działania kongijskich władz wobec liderów opozycji i ich zwolenników, a także ich zaniechania w kwestii bezpieczeństwo mieszkańców, za które są odpowiedzialne.

- Jeśli nasilenie przemocy i represji władz wobec opozycji utrzyma się, sytuacja może szybko przeistoczyć się w wojnę domową.

- Wzywamy kongijskie władze do pełnego przestrzegania krajowej konstytucji, w tym w dziedzinie procesu wyborczego, praw człowieka i wolności słowa wszystkich obywateli tego pięknego kraju.