Nigeria: „Zwycięzca wyborów musi zjednoczyć kraj i być odpowiedzialny przed nigeryjskimi obywatelami” - mówią obserwatorzy S&D

Nigeria: “The election winner must unite the country and be held accountable by the Nigerian people” say S&D observers

W dniach 28 i 29 marca w Nigerii w szczególnie napiętej i niestabilnej sytuacji odbyły się najbardziej zacięte wybory prezydenckie i parlamentarne w historii tego kraju.

Grupa S&D wyznaczyła Anę Gomes i Kashetu Kyenge do udziału w delegacji Parlamentu Europejskiego w ramach misji obserwacyjnej wyborów; spotkały się one z przedstawicielami partii politycznych i krajowych organów wyborczych, przywódcami religijnymi oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w Nigerii. Eurodeputowane podkreśliły znaczenie przejrzystych i wiarygodnych wyborów, zgodnych z międzynarodowymi standardami. W dniu wyborów monitorowały one także lokale wyborcze w Abudży i Lagosie oraz poza nimi.

Mimo przełożenia wyborów, dobrej woli organizatorów i poświęcenia ze strony obywateli na rzecz tego procesu, delegacja odnotowała brak przygotowania, pewne niewydolności procedury i akty przemocy oraz inne nieprawidłowości. Ostateczne wyniki nie zostały jeszcze ogłoszone.

Eurodeputowana S&D, Ana Gomes powiedziała:

- Mieszkańcy Nigerii zasługują na podziw za swoje obywatelskie zaangażowanie i determinację w kwestii udziału w głosowaniu i zapewnienia integralności jego wyników, pomimo wielu trudności. Wiele rzeczy można poprawić w procesie wyborczym, aby zwiększyć udział obywateli. Popieramy ich żądanie w kwestii odpowiedzialnego rządzenia i położenia kresu bezkarności za korupcję i łamanie praw człowieka.

Eurodeputowana S&D, Kashetu Kyenge powiedziała:

- Apelujemy do wszystkich partii i obywateli o pokojowe uznanie wyników wyborów. Zwycięzcę wyborów czeka w przyszłości wiele wyzwań, przed którymi nie powinien uciekać. Musi on zjednoczyć kraj, a nie dzielić go. Może on liczyć na społeczność międzynarodową w kwestii udzielenia pomocy w walce z przemocą ze strony Boko Haram poprzez walkę z nierównościami społeczno-ekonomicznymi i kulturowymi oraz zbliżającym się kryzysem paliwowym, a także w kwestii obrony praw człowieka dla wszystkich, w tym dla kobiet i mniejszości seksualnych.