Platformy internetowe: Musimy poprawić środowisko sprzyjające innowacjom w UE, ale nie kosztem naszego modelu socjalnego

Online platforms: We need to improve the environment for innovation in the EU, but not at expense of our social model

Parlament Europejski poparł dziś dwa sprawozdania dotyczące gospodarki dzielenia się oraz platform internetowych takich jak AirBnB, Uber, Facebook czy Amazon Marketplace. Grupa S&D zagwarantowała to, że obydwa sprawozdania odzwierciedlają potencjał nowych innowacji, przy jednoczesnym podkreśleniu potrzeby zapewnienia ochrony norm pracy.

 

Koordynator Grupy S&D ds. rynku wewnętrznego i autor sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie gospodarki dzielenia się, włoski eurodeputowany Nicola Danti powiedział:

 

- Parlament Europejski toruje dziś drogę ku wyważonej, bardziej kompleksowej i ambitnej strategii UE w zakresie gospodarki dzielenia się.

- Musimy przezwyciężyć stan niepewności i zamieszania, w którym obecnie znajdują się wszyscy uczestnicy gospodarki dzielenia się i dokonać postępu na drodze do stworzenia zharmonizowanego i dynamicznego środowiska na szczeblu UE, które będzie w stanie uniknąć rozdrobnienia jednolitego rynku.

- Rozwój modelu gospodarki dzielenia się w sprawiedliwy i odpowiedzialny sposób, gwarantujący wysoki poziom ochrony konsumentów, uczciwe warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów podatkowych, może stworzyć znaczne możliwości dla europejskich konsumentów, przedsiębiorców i pracowników.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. sprawozdania w sprawie platform internetowych i cyfrowego rynku wewnętrznego, José Blanco López, powiedział:

 

- Platformy internetowe odgrywają kluczową rolę dla innowacji i wzrostu gospodarczego na jednolitym rynku cyfrowym, ponieważ stworzyły one nowe możliwości biznesowe, zrewolucjonizowały dostęp do informacji, zwiększyły wybór konsumentów, wzmocniły uczestnictwo obywateli w społeczeństwie i demokracji oraz połączyły ze sobą kupujących i sprzedających w lepszy i bardziej wydajny sposób. Jednak zdecydowana większość tych platform powstała w USA lub Azji. Musimy stworzyć właściwe ramy prawne, aby umożliwić rozwój nowej generacji platform w Europie.

- Wzrost innowacyjności nie oznacza jednak podważania naszego modelu socjalnego lub praw pracowniczych. Jeśli firmy uzyskują zyski po prostu dzięki wyzyskowi pracowników lub omijaniu ustawodawstwa socjalnego, należy położyć temu kres.