Pittella: „Grupa S&D przewodziła głosowaniu Parlamentu w sprawie wykluczenia konfliktowych minerałów z rynku UE”

Pittella, S&Ds lead the Parliament's vote to end conflict minerals in the EU market, ensure traceability of tin, tungsten, tantalum and gold, DR Congo, Africa, human rights violations in conflict areas,

Po długiej kampanii Grupa S&D wygrała dziś trudne głosowanie w sprawie wykluczenia konfliktowych minerałów z rynku UE, zarówno jako surowców, jak i wytwarzanych produktów. Pomimo silnej opozycji ze strony konserwatywnej opozycji, Socjaliści i Demokraci zagwarantowali wprowadzenie prawnie wiążącego systemu w celu zapewnienia identyfikowalności cyny, wolframu, tantalu i złota, aby upewnić się, że produkty sprzedawane w UE nie finansują zbrojnych milicji lub nie sprzyjają łamaniu praw człowieka na obszarach objętych konfliktami.

Gianni Pittella, przewodniczący Grupy S&D, powiedział:

- To szczególny dzień, w którym można być dumnym z bycia Europejczykiem. Wygraliśmy wszyscy. Wygrała Europa. Wygrali wszyscy ci, którzy walczą o poszanowanie praw człowieka, stawiając je ponad międzynarodowymi interesami. Wygrali dziś mieszkańcy Demokratycznej Republiki Konga i wszystkich obszarów dotkniętych wojną i przemocą. Po długiej i ciężkiej kampanii Grupa S&D przekonała resztę Parlamentu UE do wprowadzenia prawnie wiążącego systemu w celu zapewnienia możliwości śledzenia pochodzenia minerałów, aby upewnić się, że produkty sprzedawane w UE nie są wykorzystywane do finansowania zbrojnych milicje lub nie sprzyjają łamaniu praw człowieka w obszarach konfliktowych. Udowodniliśmy, że poza pustymi deklaracjami Unia Europejska naprawdę troszczy się o prawa człowieka i ludzką godność.

Eurodeputowana Marie Arena, rzeczniczka Grupy S&D ds. konfliktowych minerałów, powiedziała:

- Mogę tylko cieszyć się z osiągniętego dziś rezultatu. Przegłosowane dziś rozporządzenie to historyczne zwycięstwo, które stawia poszanowanie praw człowieka ponad zyskiem przedsiębiorstw. Europa może stać się pionierem w dziedzinie etycznej gospodarki. Od tej chwili Rada musi wziąć pod uwagę sygnał ze strony Parlamentu i dążyć do przyjęcia wiążącego rozporządzenia, które umożliwi śledzenie pochodzenia produktów stosowanych w Europie.

Eurodeputowany David Martin, rzecznik Grupy S&D ds. handlu międzynarodowego, powiedział:

- Napatrzyliśmy się już dosyć na krwawiące serca w łonie konserwatystów. Musimy podjąć działania, aby przekształcić przekleństwo minerałów w błogosławieństwo.

- Obowiązkowy system jest absolutnie niezbędny i jestem bardzo zadowolony, że Parlament Europejski poparł te wnioski Grupy S&D. Przez pięć lat obowiązywały dobrowolne wytyczne, a ponad 80% przedsiębiorstw nie zdecydowało się na publikowanie wszelkich informacji na temat swojego łańcucha dostaw w ramach należytej staranności. Te obowiązkowe wymogi, choć nie będą uciążliwe dla żadnego z ogniw w łańcuchu dostaw, będą miały duże znaczenie dla mieszkańców obszarów objętych konfliktami. 

Parlament podejmie teraz trudne negocjacje z Komisją i Radą w celu przyjęcia ostatecznego aktu prawnego.