Pittella: Propozycje Komisji są krokiem naprzód. Teraz muszą zostać otwarte legalne kanały migracji

Gianni Pittella speaking in plenary

Zabierając głos po zaproponowaniu przez Komisję Europejską szeregu środków w dziedzinie walki z kryzysem migracyjnym, przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział:

- Najważniejszym priorytetem musi być ratowanie życia ludzi tonących w Morzu Śródziemnym oraz walka z plagą przemytu ludzi. Nowe propozycje Komisji stanowią pozytywny krok i opierają się na pakcie migracyjnym i Planie Inwestycyjnym Zewnętrznych. Libia nie jest Turcją, a migracja z Afryki Subsaharyjskiej nie może być porównywana pod względem liczb i przyczyn do tak zwanego „szlaku bałkańskiego”. Dlatego też Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem wysiłki Komisji, a zwłaszcza Wysokiej Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych, Federiki Mogherini, mające na celu wsparcie libijskich władz, w szczególności poprzez dodatkowego fundusze, szkolenie patroli oraz zapewnienie przestrzegania praw człowieka.

- Należy przyjąć z zadowoleniem uwagę, przykładaną w propozycjach Komisji do UNHCR i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, które są jedynymi dwiema organizacjami międzynarodowymi obecnymi na libijskiej ziemi. Potrzebują one dodatkowego wsparcia w celu poprawy warunków panujących w libijskich ośrodkach dla migrantów oraz zapewnienia ochrony praw człowieka, a w szczególności praw kobiet.

- Tym, czego wciąż brakuje w tej strategii, jest zapewnienie bezpiecznych i legalnych kanałów migracji w Europie. Przed zbliżającym się szczytem Rady na Malcie, Grupa S&D wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do ich otwarcia. Może to w bardzo znaczny sposób zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych i pozwolić nam na lepsze zarządzanie przepływami migracyjnymi. Państwa członkowskie muszą również podejść poważnie do kwestii sprawiedliwej relokacji uchodźców w całej Europie.