Pittella: Konkluzje Rady w sprawie partnerstwa Afryka-UE pokazują, że potrzebne jest bardziej konstruktywne podejście

S&Ds back fund to mobilise 44 billion for investments in Africa and the EU’s neighbourhood

Komentując konkluzje Rady w kwestii nowego impulsu w sprawie partnerstwa Afryka-UE i przed Światowym Dniem Uchodźców, przypadającym na 20 czerwca, przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział:

 

- Konkluzje w sprawie partnerstwa Afryka-UE, przyjęte dziś przez Radę, wskazują, że państwa członkowskie wreszcie uznają, że UE ma rzeczywiste, strategiczne interesy w pogłębianiu i wzmacnianiu stosunków z naszymi afrykańskimi partnerami. Konieczne jest jednak bardziej konstruktywne podejście w oparciu o długoterminową strategię.

 

- Nadszedł czas, aby UE przyjęła bardziej konstruktywne i dostosowane do indywidualnych potrzeb podejście, które może również odzwierciedlać najważniejsze zmiany, jakie zachodzą na tym kontynencie. Co najważniejsze, UE potrzebuje długoterminowej wizji współpracy z naszymi afrykańskimi partnerami, aby wspólnie budować pokojową i stabilną Afrykę i Europę. Musimy uznać, że bezpieczeństwo i dobrobyt UE zależy od naszych afrykańskich partnerów.

 

- Nowe partnerstwo oznacza, że Europejczycy skupią się na rozwoju poprzez inwestycje, demokrację, dobre rządy i edukację, podczas gdy Afrykanie również będą ponosić za to odpowiedzialność. W tym celu kluczowe znaczenie ma wdrożenie długoterminowego planu rozwoju UE dla Afryki.

 

- Konkluzje są kluczowym krokiem dla szczytu UE-Afryka, który odbędzie się w listopadzie i skupi się w tym roku na temacie „Inwestowanie w młodzież”, podobnie jak Tydzień Afryki Grupy S&D w 2017 r. zajmie się w tym roku kwestią młodzieży i przyszłości Afryki (odbędzie się on z kolei w dniach 25 - 28 września w Brukseli). Młodzi ludzie w Afryce są dla nas kluczowym priorytetem. Inwestowanie w ich przyszłość ma żywotne znaczenie. Dynamiczne trendy demograficzne niosą ze sobą szanse, ale także poważne wyzwania w zakresie rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, bezpieczeństwa, demokracji i migracji. Musimy zintensyfikować wysiłki zmierzające do budowy naszego partnerstwa i współpracy z Afryką w zakresie migracji. Musi ono rozpocząć się od zajęcia się jej głównymi przyczynami poprzez stworzenie lepszych źródeł utrzymania i godnej pracy w celu uniknięcia sytuacji, w której młodzi ludzie ryzykują swoim życiem, próbując uciekać do Europy.