Pittella do przywódców grup politycznych: „Prowadźmy razem walkę w sprawie śledzenia pochodzenia minerałów”

Pittella aux leaders des Groupes du Parlement européen : « Ensemble menon la bataille pour la traçabilité des minerais »

Podczas wizyty w Demokratycznej Republice Konga, Gianni Pittella, przewodniczący Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, podkreślił znaczenie wiążącego europejskiego prawodawstwa dla firm europejskich w zakresie produkcji minerałów, pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami, które wykorzystywane są do finansowania konfliktów zbrojnych, a także do wyzysku ludzi.

Gianni Pittella powiedział:

- Zwracam się do przywódców wszystkich grup politycznych w Parlamencie Europejskim, a w szczególności do liderów Europejskiej Partii Ludowej (EPL), Manfreda Webera i liberałów, Guy Verhofstadta: prowadźmy razem tę walkę na rzecz cywilizacji i sprawiedliwości. Wiążące rozporządzenie w sprawie śledzenia pochodzenia minerałów jest niezbędne, aby skutecznie walczyć z wyzyskiem ludzi, przemocą i wojną.

- Ten apel pochodzi bezpośrednio od laureata Nagrody Sacharowa 2014, Doktora Denisa Mukwege i arcybiskupa Południowego Kivu, z którym spotkałem się podczas mojej wizyty w Demokratycznej Republice Konga.

- Konserwatyści i liberałowie powinni być świadomi tej konieczności i w związku z tym powinni opowiedzieć się za przyjęciem wiążącego prawodawstwa w tej sprawie.

- Tego rodzaju rozporządzenie powinno sprawić, że UE stanie się światowym liderem w walce z finansowaniem konfliktów przy pomocy zasobów naturalnych. Europa zademonstrowałaby również dzięki temu, że jej praktyki handlowe mogą i muszą być zgodne z jej celami z zakresie rozwoju i pokoju na świecie.

Rzeczniczka Grupy S&D ds. minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami, Marie Arena, powiedziała:

- Minerały, pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami, znajdują się niestety w naszych produktach, takich jak telefony komórkowe, komputery, lodówki czy pralki.

- Pomimo ujawnionych przez ONZ dowodów, potwierdzających fakt, że niektóre kopalnie, w których pracownicy są traktowani niemal jak niewolnicy, są wykorzystywane do finansowania przemocy, brak jest międzynarodowych środków prawnych, pozwalających na śledzenie pochodzenia tych minerałów.

- W przyszłości celem Grupy S&D będzie zagwarantowanie, by lista minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami, została poszerzona tak, aby regulacjami objąć wszystkie zasoby naturalne, które wykorzystywane są do finansowania konfliktów i naruszania praw człowieka. UE powinna zachęcać władze krajowe i lokalne do zobowiązania się do położenia kresu wyzyskowi ludzi przez grupy zbrojne w tych „kopalniach wstydu”.