Pittella: Wkład finansowy UE na rzecz regionalnych sił Sahelu jest właściwym sposobem pomocy w stabilizacji tego regionu i wspólnej walki z międzynarodowym terroryzmem

Pittella: EU contribution to a Sahel regional force is right way to help stabilise the region and fight together against international terrorism, Mali, Mauritania, Niger, Chad and Burkina Faso, africa, #4Africa,

Zabierając głos na temat wkładu finansowego UE na rzecz sił regionalnych w Sahelu, przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział:

 

- Inwestowanie w bezpieczeństwo i walkę z terroryzmem w Afryce oznacza inwestowanie w bezpieczeństwo i obronę w Europie. Dlatego też Grupa S&D przyjmuje z wielkim zadowoleniem decyzję szefowej dyplomacji, Federiki Mogherini w sprawie wkładu finansowego w wysokości 50 milionów euro w ramach Sahelu G5, na rzecz utworzenia wielonarodowych sił zbrojnych, zdolnych do zwalczania terroryzmu, przestępczości transgranicznej oraz handlu ludźmi w regionie Sahelu. Wspieranie wysiłków podejmowanych przez Mali, Mauretanię, Niger, Czad i Burkina Faso, ma zasadnicze znaczenie dla stabilizacji regionu Sahelu, który ma fundamentalne znaczenie geopolityczne i gospodarcze.

 

- Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem, który musi iść w parze z rozwojem i stabilnością. Jest to warunek wstępny rozwoju i pobudzenia wzrostu gospodarczego i edukacji w Afryce. Inwestowanie w Afrykę leży w bezpośrednim interesie Europy i jest ważne dla zapobiegania masowemu napływowi migrantów do Europy w dłuższej perspektywie.