Pittella: Unia Europejska wreszcie czyni Afrykę swoim głównym partnerem w kwestii rozwiązania kryzysu uchodźczego. Państwa członkowskie muszą teraz wnieść swój wkład do planu inwestycyjnego

W następstwie oświadczenia Komisji Europejskiej w sprawie wniosków dotyczących nowych ram partnerstwa w dziedzinie migracji, koncentrującego się na włączeniu kwestii polityki migracyjnej UE do głównego nurtu polityk oraz na walce z przyczynami migracji z Afryki, przewodniczący Grupy S&D Gianni Pittella powiedział:

- Znaleźliśmy się w punkcie zwrotnym, ponieważ po raz pierwszy Europa uświadomiła sobie konieczność umieszczenia Afryki w samym sercu strategii UE, zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Apelowaliśmy o to wielokrotnie w ciągu ostatnich kilku lat. Potrzebujemy zarówno środków w celu ustabilizowania przepływu uchodźców do Europy, jak i zrównoważonych inwestycji w regionach, z których przybywają migranci. Pomoże to stymulować rozwój gospodarczy i zająć się podstawowymi przyczynami, zmuszającymi ludzi do ucieczki - wojnami, przemocą, biedą i wyzyskiem.

- Jak podkreślił włoski rząd, kraje afrykańskie muszą być traktowane jako prawdziwi partnerzy, a nie tylko bierni odbiorcy funduszy pomocowych. Nie chodzi tylko o rozwiązanie kryzysu uchodźczego; Afryka jest ważnym partnerem z racji wielu wspólnych wyzwań, przed jakimi stoimy - od walki ze zmianami klimatycznymi po wspieranie wzrostu gospodarczego i rozwoju. Nasze nowe podejście musi to odzwierciedlać: nigdy więcej „dla Afryki”, ale „z Afryką”.

- Przyjmujemy z wielkim zadowoleniem spójne i odpowiednio dostosowane plany Komisji na rzecz współpracy z 16 różnymi afrykańskimi krajami. Pozwoli to na zebranie szeregu narzędzi pochodzących z różnych obszarów polityki i stworzy kompleksowy plan dla każdego z tych krajów. Różni partnerzy mają do czynienia z różnymi wyzwaniami i istotne jest, by zostało to uznane.

- Bez odpowiedzi pozostają wciąż ważne pytania, dotyczące sposobu, w jaki Komisja Europejska to zrealizuje oraz tego, czy wszystkie państwa członkowskie wykażą się odpowiedzialnością w kwestii wniesienia swojego wkładu do planu inwestycyjnego na rzecz Afryki. Musimy zobaczyć jasne plany dotyczące sposobu, w jaki pracować będą niezbędne instrumenty finansowe oraz tego, skąd pochodzić będą fundusze.

- Wszystkie 28 państw członkowskich muszą się obudzić i zobaczyć, że wzrost gospodarczy i rozwój w Afryce są niezbędne zarówno dla rozwiązania krótkoterminowych problemów Europy, jak i dla naszych wzajemnych, długoterminowych interesów.