Pittella o Nigerii: „Demokracja wygrała. Udane wybory powinny teraz wzmocnić walkę z Boko Haram.”

Nigerian woman casting her vote

Gianni Pittella, przewodniczący Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, powiedział:
 
- W Nigerii wygrała demokracja. Przede wszystkim chcemy pochwalić obydwu kandydatów, generała Buhariego i prezydenta Jonathana, za to, że dowiedli swojej wiary w demokrację i rządy prawa. Wolne i uczciwe wybory w Nigerii stanowią nie tylko zwycięstwo wszystkich Nigeryjczyków, ale całej Afryki. Jest to punkt zwrotny dla Nigerii i przykład dla innych ważnych krajów w tym regionie.
 
- Pragniemy pogratulować generałowi Buhariemu jego zwycięstwa i wyraźnie oświadczyć, że jesteśmy gotowi do współpracy z nowymi instytucjami Nigerii.
 
- Kładziemy nacisk na znaczenie, jakie będzie miało pokojowe zaakceptowanie tego wyniku przez wszystkie ważne podmioty oraz działanie w duchu współpracy w celu zjednoczenia kraju, zamiast jego dodatkowego podziału.
 
- Przyszły prezydent będzie ponosił odpowiedzialność przed obywatelami, którzy zademonstrowali godny szacunku obywatelski entuzjazm, aby zachować jedność i pokój w kraju.
 
- Jesteśmy przekonani, że lekcje demokracji, którą dali nam nigeryjscy obywatele, wzmocnią walkę z zagrożeniem ze strony Boko Haram; ugrupowanie to pozostaje rakiem, który należy jak najszybciej i w jak najbardziej zdecydowany sposób usunąć z tego regionu.
 
- Boko Haram stanowi globalne zagrożenie, dlatego też udane wybory w Nigerii stały się globalnym modelem. Czasami dobre modele mogą okazać się skuteczniejszym narzędziem niż przemoc.