Pittella: Poczyniono pewne pozytywne kroki, ale UE potrzebuje prawdziwej wspólnej polityki migracyjnej, opartej na solidarności

The new tragedy in the Mediterranean is a further dramatic demonstration that the EU cannot be helpless when thousands of refugees put their lives at risk to flee from poverty and violence

Po nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej w sprawie kryzysu humanitarnego, związanego z migracją na Morzu Śródziemnym, przewodniczący Grupy Socjalistów i Demokratów, Gianni Pittella, powiedział:

- W ciągu jednego tygodnia na morzu zginęło blisko tysiąc migrantów, dlatego też państwa członkowskie UE podjęły w końcu konkretne działania w sprawie kryzysu humanitarnego w regionie Morza Śródziemnego. Jednak kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje to, czy Rada Europejska przejdzie od słów do czynów i czy wprowadzi wspólną europejską politykę migracyjną, opartą na prawdziwej solidarności.

- Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję w sprawie potrojenia funduszy na operację Tryton, co zwiększy jej zdolność operacyjną, a także zobowiązanie, przyjęte przez niektórych przywódców UE w sprawie wysłania statków, samolotów i ekspertów na Morze Śródziemne, aby ułatwić prowadzone tam operacje poszukiwawcze i ratownicze.

- Nie możemy jednak ukryć naszego zaniepokojenia i rozczarowania z powodu utrzymującego się, krótkowzrocznego egoizmu politycznego w kwestii podziału obciążeń związanych z migrantami oraz braku podejścia, które szanuje prawa humanitarne i prawa człowieka. Rozporządzenie dublińskie jest anachroniczne i nieskuteczne. Musi ono zostać zaktualizowane, aby odzwierciedlać aktualną, dramatyczną sytuację.

- Co niemniej istotne, jesteśmy też przekonani, że Federica Mogherini, szefowa polityki zagranicznej UE, będzie w stanie sporządzić zdecydowany plan walki z przemytnikami w ramach mandatu prawnego otrzymanego od ONZ. Jednak wszyscy muszą mieć świadomość, że nawet jeśli UE uda się zniszczyć każdy statek, który będzie w stanie wypłynąć z libijskich portów, nie wyeliminuje to korzeni tego problemu. Dopóki miliony ludzi w Afryce będą zmuszone uciekać od biedy, dyktatury, wojny i przemocy, dopóty przepływy migracyjne nie ustaną. Jeśli nie uda nam się właściwie zareagować na tę humanitarną tragedię, godność UE utonie wraz z tysiącami ofiar.

- Jako Socjaliści i Demokraci domagamy się długofalowej strategii w Afryce; jest to najlepszy sposób ustabilizowania wreszcie afrykańskiego kontynentu oraz walki z pierwotnymi przyczynami tego kryzysu humanitarnego.