Pittella: Ruchy młodzieżowe są kluczem dla rozwoju demokracji w Afryce

platformy, której celem jest zachęcenie młodych ludzi z Demokratycznej Republiki Konga (DRK), aby korzystali ze swoich demokratycznych praw w sposób pokojowy i odpowiedzialny.

Z inicjatywy Grupy S&D Parlament Europejski przyjął w lipcu rezolucję wzywającą do natychmiastowego uwolnienia aktywistów Filimbi, Freda Baumy i Yvesa Makwambali oraz gwarancji, że wszyscy obywatele DRK mogą w pełni korzystać ze swoich podstawowych wolności w zakresie zrzeszania się i wypowiedzi.
 
Gianni Pittella, przewodniczący Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, powiedział:

- Apelujemy do Komisji Europejskiej, aby zareagowała na naszą rezolucję i skorzystała ze wszystkich odpowiednich narzędzi w celu zapewnienia osiągnięcia pokojowego rozwiązania w przypadku bezprawnie i samowolnie zatrzymanych aktywistów. Musimy upewnić się, że obrońcy praw człowieka otrzymają niezbędne wsparcie, np. w postaci wprowadzenia dwustronnej strategii w dziedzinie praw człowieka.
 
- Wzywamy również rząd Demokratycznej Republiki Konga, z którym spotkaliśmy się w tym roku podczas naszej wizyty w kraju, aby zapewnił pełną gwarancję przestrzegania wolności zrzeszania się i wypowiedzi. Jest to istotne w kontekście przedwyborczym oraz w odniesieniu do konstytucyjnych zasad wyborczych. Potępiamy przemoc, do której doszło wczoraj w Kinszasie podczas pokojowego wiecu ruchów opozycyjnych.
 
- Podtrzymujemy nasze pełne poparcie dla ruchów prodemokratycznych i zorganizujemy obrady okrągłego stołu afrykańskich ruchów młodzieżowych podczas naszego Tygodnia Afryki (30 listopada-3 grudnia).