Pittella: Pragniemy zapewnić dostęp do praw rodzicielskich dla wszystkich

Father and child

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet eurodeputowani S&D wezwali Komisję Europejską do podjęcia działań mających na celu poprawę równowagi w kwestii odpowiedzialności dzielonej przez mężczyzn i kobiety w ich życiu zawodowym i prywatnym.

Poprawa równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz równości płci stanowi część europejskiego filaru praw socjalnych, na rzecz którego prowadzą kampanię Socjaliści i Demokraci.

Dowiedz się więcej na temat kampanii Grupy S&D na rzecz praw socjalnych tutaj.

Grupa S&D przeprowadziła dziś debatę na temat tych kwestii, w której wzięły m. in. udział Montserrat Mir Roca, sekretarz Konfederacji EKZZ i Annemie Drieskens, przewodnicząca COFACE/Families Europe.

Przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział:

- Zbyt często kobiety przejmują zbyt wiele obowiązków rodzinnych. Nie tylko rodzą, ale zdecydowana większość z nich pełni rolę podstawowego opiekuna dla swoich dzieci i członków rodziny. Z tych powodów wiele z nich zmuszonych jest do ograniczenia swojej kariery lub w najgorszym przypadku – do całkowitego porzucenia pracy. Na przykład tylko 3% mężczyzn w Europie korzysta z urlopu rodzicielskiego. Jest to nieznośna i nie do zaakceptowania sytuacja, z jaką kobiety mają do czynienia w nieproporcjonalny sposób w stosunku do mężczyzn. Pragniemy zapewnić dostęp do praw rodzicielskich dla wszystkich. Dlatego też wzywamy Komisję do przedstawienia silnego wniosku w sprawie poprawy równowagi między pracą a życiem prywatnym.

- Konieczny jest zasadniczy postęp w kwestii poprawy równości płci i praw socjalnych w celu wyeliminowania utrzymującej się dyskryminacji między kobietami i mężczyznami na rynku pracy. Wraz ze związkami zawodowymi i społeczeństwem obywatelskim apelujemy o przyjęcie nowych, skutecznych środków, łącznie z wnioskami legislacyjnymi w zakresie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, wychowawczego i opiekuńczego. Uważamy, że kobiety i mężczyźni powinni być równymi pracownikami, otrzymywać równe wynagrodzenia i być równymi opiekunami.