Polska w rażący sposób narusza fundamentalne wartości UE; należy położyć temu kres

Pittella: Poland must respect EU values and principles. No exceptions allowed,  Pittella, Constitutional Court and the rising State control over the media in Poland, Warsaw, EU principles and values,

Reagując na przyjęcie w dniu wczorajszym kontrowersyjnej reformy sądownictwa w polskim Sejmie, Socjaliści i Demokraci wezwali polski rząd do powrotu do rządów prawa i demokratycznych wartości Unii Europejskiej.

 

Eurodeputowana Tanja Fajon, wiceprzewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Wczorajsze przyjęcie przez Sejm planu reformy sądownictwa jest poważnym krokiem wstecz w kwestii niezawisłości sędziowskiej i podziału władzy w Polsce. W głosowaniu tym nie chodzi o reformę, lecz wysadzenie w powietrze systemu kontroli i równowagi. Jarosław Kaczyński i jego nacjonalistyczna partia Prawo i Sprawiedliwość odciągają Polskę daleko od demokratycznych norm Unii Europejskiej. Wzywamy polski rząd do tego, by przestał staczać się po tej równi pochyłej i powrócił do demokratycznych wartości europejskiej rodziny.

- Unia Europejska nie może pozwolić państwu członkowskiemu na rażące naruszanie jej podstawowych wartości. W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami okaleczenia sądów w Polsce, restrykcji dotyczących prawa do zgromadzeń i ograniczania praw kobiet. Najwyższy czas, by sytuacja w Polsce znalazła się w porządku obrad najbliższej Rady Europejskiej.