Sankcje karne za homoseksualizm podkopują umowę z Kotonu

Same-Sex Marriage (Prohibition) Act in Nigeria and the Anti-Homosexuality Act in Uganda, Cotonou agreement

Europejscy Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim stanowczo potępiają przyjęcie ustawy o zakazie zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci w Nigerii oraz ustawy przeciwko homoseksualizmowi w Ugandzie i domagają się podjęcia odpowiednich środków przez UE.

Grupa S&D uważa, że przyjęcie tych ustaw stanowi poważne zagrożenie dla powszechnych praw do życia, wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzeń oraz wolności od tortur i od okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Eurodeputowany S&D, Michael Cashman, który jest współautorem rezolucji, powiedział:

- Orientacja seksualna i tożsamość płciowa to kwestie wchodzące w zakres prawa jednostek do prywatności, gwarantowanego prawem międzynarodowym i konstytucjami krajowymi.

- UE nie może milczeć i musi pokazać, że traktuje poważnie prawa człowieka. Jeśli dialog polityczny nie powiedzie się, a Unia Afrykańska odmówi przejęcia przywództwa, wówczas szczyt UE-Afryka w dniach 2-3 kwietnia musi być dla nas okazją do wszczęcia wobec tych dwóch krajów procedury zawieszenia praw. 

Eurodeputowany S&D, Derek Vaughan powiedział:

- W dzisiejszej rezolucji Parlament Europejski podkreśla, że parafując te ustawy przeciwko homoseksualizmowi rządy Ugandy i Nigerii nie wypełniły zobowiązania wynikającego z poszanowania praw człowieka oraz przestrzegania zasad demokratycznych i praworządności, o czym mowa w art. 9 ust. 2 umowy z Kotonu.

Grupa S&D apeluje również o przekierowanie pomocy UE, zamiast jej zawieszenia oraz rozważenie ukierunkowanych sankcji, takich jak zakaz wydawania wiz.