Grupa S&D jest zaangażowana we wzmocnienie współpracy z krajami AKP na Malcie

ACP on africa flag

Liczna delegacja eurodeputowanych S&D uda się jutro do St. Julian’s na Malcie na spotkanie ze swoimi odpowiednikami z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) w ramach 33. sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (WZP AKP-UE), które odbędzie się w dniach 17 - 21 czerwca.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), Marie Arena oraz wiceprzewodniczący WZP AKP-UE, Cécile Kyenge (Włochy), Juan Fernando Lopez Aguilar (Hiszpania) i Louis-Joseph Manscour (Francja) wraz z innymi eurodeputowanymi S&D wezmą udział w intensywnych rozmowach z parlamentarzystami, rządami oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z Europy i krajów AKP.

 

Wśród tematów, które mają zostać omówione, znajdą się m.in. sytuacja w Burundi i bezpieczeństwo w Sahelu, a także kwestia migracji i klęska głodu. Po dyskusji parlamentarzyści będą głosować nad trzema sprawozdaniami, dotyczącymi finansowania partii politycznych, wyzwań związanych z bezpieczeństwem i rozwojem oraz poprawy i skuteczności pomocy.

 

Sesja plenarna rozpocznie się od 16. sesji Forum Kobiet, które jest organizowane przez Grupę S&D i skupia się na prawach i możliwościach kobiet, pochodzących ze środowisk migracyjnych.

 

Głównym celem 33. sesji jest omówienie możliwości wzmocnienia współpracy pomiędzy UE a krajami AKP, aby lepiej stawić czoła wspólnym wyzwaniom i wspólnie rozpoznać istniejące możliwości. W tym kontekście istotne znaczenie ma konsolidacja demokracji, państwa prawa, dobrych rządów oraz poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności. 

 

Socjaliści i Demokraci będą również mieli okazję potwierdzić zaangażowanie naszej postępowej rodziny w rozwój krajów AKP. UE jest największym darczyńcą oficjalnej pomocy rozwojowej na świecie, pomagając krajom na całym świecie w walce z ubóstwem.

 

W sesjach wezmą udział liczni mówcy wysokiego szczebla, w tym Marie-Louise Coleiro Preca (prezydent Republiki Malty) i Angelo Farrugia (przewodniczący Izby Reprezentantów). Na posiedzeniu plenarnym wystąpią również komisarze Neven Mimica i Christos Stylianides.

Pełen program zamieszczony jest poniżej

Czas: 17 - 21 czerwca 2017
Miejsce: St. Julian’s, Malta

Hasztagi:

#AKPEUWomen (dla wydarzenia Forum Kobiet)
#AKPEU (oficjalny hasztag sesji)
#withAfrica (kampania Grupy S&D)

Posiedzenia komisji, warsztaty dla młodzieży, Forum Kobiet i sesja plenarna są otwarte dla mediów.

Dokumenty Powiązane 
Programme - 33rd session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (ACP-EU JPA)
17/06/2017