Przewodniczący Grupy S&D wzywa do przeprowadzenia transmisji internetowej na żywo ze spotkania z szefem Facebooka, Zuckerbergiem

Mark Zuckerberg data protection facebook scandal

W następstwie decyzji konserwatywnych i skrajnie prawicowych sił w Parlamencie o wysłuchaniu szefa Facebooka, Marka Zuckerberga, za zamkniętymi drzwiami, przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann, wezwał do przeprowadzenia z tego spotkania transmisji internetowej na żywo:

- Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim bronią praw użytkowników Internetu w Europie i o to właśnie tutaj chodzi. Ludzie zasługują na to, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Facebook wykorzystuje ich dane i w jaki sposób dotknęła ich afera Cambridge Analytica. Konserwatywne i skrajnie prawicowe siły muszą wytłumaczyć milionom europejskich użytkowników Facebooka, dlaczego ludzie nie powinni widzieć, w jaki sposób przesłuchujemy Marka Zuckerberga? Dlaczego nie powinni wiedzieć, co ma on do powiedzenia na temat wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystywania ich danych? Wydaje się, że konserwatywne i skrajnie prawicowe grupy chcą ułatwić zadanie Zuckerbergowi. Jest to nie do przyjęcia.

- Wzywamy przewodniczącego Tajaniego, aby zapewnił przejrzystość poprzez przeprowadzenie transmisji internetowej na żywo z tego spotkania! Któż jak nie Mark Zuckerberg powinien być na to otwarty? W końcu jego model biznesowy polega na wysyłaniu wiadomości do świata.

- Sposób organizacji tego rodzaju spotkań ma kluczowe znaczenie dla postrzegania naszej instytucji przez Europejczyków. Dlatego też musimy zagwarantować, aby odbyło się ono w sposób otwarty i przejrzysty!

Bullmann podkreślił, że Grupa S&D będzie nadal walczyć o ochronę danych i suwerenność demokracji:

- 45-minutowe spotkanie z Markiem Zuckerbergiem to tylko mały krok spośród szeregu działań, jakie musimy podjąć, aby zapewnić, by nasze dane osobowe nie były niewłaściwie wykorzystywane i by nasze demokracje nie były zagrożone. Musimy znaleźć odpowiednie rozwiązania i zapewnić, by tego typu prowadzone na szeroką skalę, tajne i bezkrytyczne gromadzenie i przetwarzanie danych w celu kierowania treści do odbiorcy z wykorzystaniem algorytmu nie mogły się już wydarzyć w przyszłości. Zadanie to uczynimy głównym celem naszej pracy.