Grupa S&D wyraża poparcie dla dalszej współpracy z AKP

ACP and EU flags

Od ponad 25 lat umowa z Kotonu jest platformą współpracy pomiędzy UE a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Ponieważ umowa ta wygasa w 2020 roku, a należy zająć się nowymi lub nierozwiązanymi globalnymi wyzwaniami, takimi jak ubóstwo, kryzys migracyjny, zmiany klimatyczne i łamanie praw człowieka, wkrótce dojdzie do jej renegocjacji. Komisja Rozwoju Parlamentu Europejskiego przedstawiła swój wkład w proces refleksji na ten temat poprzez publikację nowego sprawozdania, zatytułowanego „Przyszłość stosunków AKP-UE po roku 2020”. Sprawozdanie to zostało przyjęte przez komisję dziś po południu.

Koordynator Grupy S&D ds. rozwoju, sprawozdawca Parlamentu Europejskiego i autor sprawozdania, eurodeputowany Norbert Neuser powiedział:

- Jestem szczęśliwy, że uzyskaliśmy poparcie zdecydowanej większości eurodeputowanych w komisji dla dalszej współpracy. Pomimo wszystkich napotykanych trudności, podejście to przynosi dziś owoce i powinno być prawnie wiążące. Zachowaliśmy przewagę w postaci współpracy dużej liczby krajów; Chiny i USA chętnie skorzystałyby z takiej szansy posiadania tego typu platformy z krajami AKP! Z drugiej strony, aby była ona efektywniejsza, zaproponowaliśmy architekturę, która zapewni odpowiednią współpracę pomiędzy mniejszymi grupami państw. Perspektywie praw człowieka zostanie również nadana większa widoczność i lepsze egzekwowanie w ramach dwuletniego mechanizmu sprawozdawczego.

Nadrzędnym, długoterminowym celem ma być pomoc krajom partnerskim w uzyskaniu niezależności ekonomicznej w ramach dobrych rządów. Dlatego też Norbert Neuser powiedział:

- Handel jest ważną częścią stosunków AKP-UE. Integracja krajów AKP z gospodarką światową rozwinęła się w ostatnich dziesięcioleciach dzięki ich współpracy z UE, ale należy zrobić więcej, aby włączyć je do międzynarodowych łańcuchów wartości. Nowa umowa musi zawierać prawnie wiążące prawa człowieka oraz standardy społeczne i środowiskowe