Grupa S&D wzywa państwa członkowskie do zmniejszenia różnic w wynagrodzeniu ze względu na płeć o 2% rocznie

S&Ds call on member states to reduce gender pay gap by 2 percent per year, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, #ourfightwomensrights,

 

Podczas dzisiejszej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli eurodeputowani S&D zaapelowali do państw członkowskich UE o zmniejszenie różnic w wynagrodzeniu ze względu na płeć o 2% rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat.

Pomimo postępu, dokonanego w ostatnich latach, kobiety nadal zarabiają średnio o 16% mniej niż mężczyźni na tym samym stanowisku pracy. Oznacza to, że kobiety musiałyby zacząć pracować o 10 lat wcześniej, aby zarobić tyle, ile mężczyźni w toku kariery zawodowej.

Grupa S&D prowadzi od dawna kampanię na rzecz równego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości i domaga się rewizji prawa UE w celu poprawy sytuacji w tej dziedzinie. Chcemy wprowadzić obowiązek przejrzystości raportów płacowych, planów działania na rzecz równości płci w przedsiębiorstwach oraz kontrole w celu zmniejszenia różnic w wynagrodzeniu ze względu na płeć.

Rzeczniczka Grupy S&D ds. praw kobiet i równości płci, eurodeputowana Iratxe García Pérez, powiedziała:

- Dzisiaj obchodzony jest Dzień Równości Wynagrodzeń. Możemy powiedzieć, że pozostaje nadal wiele do zrobienia, aby poprawić sytuację milionów kobiet pracujących w Europie, które zarabiają mniej niż ich koledzy. Choć bowiem kobiety mają równie dobre, a czasem nawet lepsze kwalifikacje niż mężczyźni, często ich umiejętności nie są równie cenione jak umiejętności mężczyzn, a rozwój ich kariery jest wolniejszy. Sytuacja ta prowadzi do średniej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE na poziomie 16%. Jest to nie tylko bezprawne i dyskryminujące wobec kobiet, ale także społecznie niesprawiedliwe, ponieważ nierówne wynagrodzenie prowadzi w konsekwencji do poważnych różnic w wysokości emerytur; obecnie wynoszą one średnio 40% w państwach członkowskich UE.

- Dopóki istnieje różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, dopóty nie możemy twierdzić, że nasze społeczeństwo jest sprawiedliwe i równe. Dlatego też apelujemy do przedsiębiorstw o publikowanie wynagrodzeń i przyjęcie planów działania w sprawie równości płci w celu zapewnienia równości kobiet i mężczyzn.

Zita Gurmai, przewodnicząca PES Women i liderka kampanii „Zacznij wcześniej, by mieć równą płacę później”, powiedziała:

- To niedopuszczalne, że europejskie kobiety w XXI wieku nadal zarabiają średnio w UE o 16% mniej. Musiałyby one pracować dwa miesiące więcej każdego roku - do 1 marca następnego roku - aby zarabiać tyle samo, co ich koledzy. Dlatego właśnie z okazji europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń PES Women wyprodukowała wideo „Zacznij wcześniej, by mieć równą płacę później” w celu podniesienia świadomości i wywarcia presji na UE, aby podjęła ona konkretne kroki w celu zamknięcia tej luki o 2% rocznie we wszystkich państwach członkowskich i dla wszystkich grup wiekowych, łącznie z kontrolami w celu monitorowania postępów oraz odstraszającymi sankcjami.

Podstawowe informacje na temat różnic w wynagrodzeniu ze względu na płeć:
Różnica w wynagrodzeniu ze względu na płeć odnosi się do różnicy w przeciętnych wynagrodzeniach brutto na godzinę kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach gospodarki.
Ogólna różnica w zarobkach ze względu na płeć jest różnicą w średnich rocznych zarobkach między kobietami i mężczyznami.

•    W całej UE kobiety zarabiają o 16,3% mniej na godzinę niż mężczyźni.
•    Kobiety musiałby pracować o 10 lat dłużej lub zacząć pracę o 10 lat wcześniej, aby zarobić tyle, ile mężczyźni na przestrzeni całego życia.
•    Tylko 2.8% prezesów to kobiety.
•    Niższe zarobki oznaczają również niższe emerytury dla kobiet: 22% kobiet będzie musiało zmierzyć się z ryzykiem ubóstwa na emeryturze w porównaniu do 16% mężczyzn.
•    Różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć różnią się w zależności od kraju: krajami, w których są one najmniejsze, są Włochy (7%) i Bułgaria (15%), podczas gdy krajami, w których są one największe, są Estonia (28%) i Niemcy (22%)
•    Wśród czynników, przyczyniających się do powstawania różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć, są m. in.: fakt, że stanowiska kierownicze i nadzorcze sprawowane są w przeważającej mierze przez mężczyzn; kobiety podejmują się ważnych, ale bezpłatnych zadań, takich jak prace domowe i opieka nad dziećmi; przerwy w karierze; segregacja w edukacji i na rynku pracy; oraz dyskryminacja płacowa.
•    Średnia ogólna różnica w zarobkach między kobietami i mężczyznami wynosi obecnie w UE 41,1%.
•    Różnica w zarobkach ze względu na płeć wynika z niższych zarobków godzinowych, mniejszej liczby godzin pracy w ramach płatnego zatrudnienia oraz niższych wskaźników zatrudnienia. 

Inicjatywa Dnia Równości Wynagrodzeń powstała dla wspierania wysiłków postępowych organizacji kobiecych w celu rozwiązania problemu różnicy w wynagrodzeniu ze względu na płeć.

Dowiedz się więcej na temat kampanii PES tutaj  

Obejrzyj wideo poświęcone kampanii PES na rzecz Równości Wynagrodzeń