Grupa S&D wzywa do podjęcia pilnych działań, aby zapobiec klęsce głodu w Nigerii, Somalii, Sudanie Południowym i Jemenie

famine

Socjaliści i Demokraci są zaniepokojeni faktem, iż Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) ostrzegła przed rosnącym ryzykiem śmierci z głodu w Sudanie Południowym, Somalii, Jemenie i Nigerii i wezwali do podjęcia pilnych działań, aby zapobiec klęsce głodu. Eurodeputowani S&D wyrazili również obawy, że sytuacja może ewoluować w związku z kryzysem humanitarnym w tym regionie, a tym samym może się nasilić przesiedlanie się ludzi. Zdaniem UNHCR, klęska głodu, która jest spowodowana głównie suszami, pociągnęłaby za sobą znaczny wzrost liczby osób przybywających do Europy w 2017 r.

 

Wiceprzewodnicząca S&D, eurodeputowana Elena Valenciano powiedziała:

 

- Ostrzeżenie Agencji ONZ ds. Uchodźców jest alarmujące. Do tej chwili z powodu suszy w Nigerii, Somalii, Sudanie Południowym i Jemenie ucierpiało 20 milionów ludzi, z czego 4,2 miliona to uchodźcy. Tylko w Sudanie Południowym ponad milion ludzi znajduje się na krawędzi głodu, podczas gdy w Etiopii 50-79 procent nowo przybyłych dzieci uchodźców z Somalii cierpi na głód.

 

- Susze przyczyniają się do ostrego niedożywienia, które w połączeniu z konfliktem w Sudanie Południowym i załamaniem się gospodarek prowadzą do niepewności w Somalii i nasilenia się wewnętrznych przesiedleń. W tym kontekście zagrożenia dla całych populacji mogą okazać się katastrofalne.

 

- Unia Europejska i społeczność międzynarodowa muszą pilnie zwiększyć wysiłki w celu zapobiegnięcia nowemu kryzysowi humanitarnemu. Dlatego też wzywamy UE i inne państwa, będące darczyńcami do zwiększenia funduszy, aby pilnie zapobiec klęsce głodu.

 

Przewodniczący GPF, eurodeputowany S&D, Enrique Guerrero Salom powiedział:

 

- Miliony ludzi na całym świecie cierpią z powodu głodu który jest przyczyną wojen; wiele z nich ma charakter długotrwały, podobnie jak zmiana klimatu i ubóstwo. Ta sytuacja zmusza ich do poszukiwania żywności i bezpieczeństwa. Niedożywienie dotyczy szczególnie dzieci, które potrzebują większej pomocy żywnościowej. Nasza natychmiastowa reakcja wymaga zwiększenia wysiłków i świadomości tej bardzo poważnej sytuacji. Nie możemy pozwolić na to, aby powtórzyła się sytuacja z 2011 roku, kiedy ponad 260 000 osób straciło życie w Rogu Afryki z powodu suszy. Należy pilnie zająć się brakiem funduszy, aby uniknąć kryzysu humanitarnego tego rodzaju.