Grupa S&D: Fundusz powierniczy UE dla Afryki musi na pierwszym miejscu postawić ludzi

S&Ds: EU Trust Fund for Africa must put the people first

Europejscy Socjaliści i Demokraci potępiają wszelkie wykorzystywanie funduszu powierniczego UE dla Afryki (EUTF) do finansowania zarządzania granicami i ich kontroli, podkreślając potrzebę wykorzystania całej kwoty funduszy rozwojowych wyłącznie na projekty rozwojowe, takie jak edukacja, ochrona zdrowia i infrastruktura.

Po dzisiejszym przyjęciu przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie funduszu powierniczego UE dla Afryki, eurodeputowany S&D i sprawozdawca cień, Arne Lietz powiedział:

- Kontrole graniczne jedynie pogarszają problem; jeśli dana osoba będąca w potrzebie musi uciekać, nie możemy powstrzymywać jej od ubiegania się o azyl w Europie.

- Walka z przyczynami migracji oznacza łączenie programów, które mają walczyć z bezrobociem wśród młodzieży, budować system opieki zdrowotnej i rozwijać edukację, jak również wzmacniać społeczeństwo obywatelskie.

Eurodeputowany S&D i koordynator ds. rozwoju, Norbert Neuser powiedział:

- Fakt, że fundusze powiernicze nie znajdują się pod kontrolą Parlamentu Europejskiego, stanowi ogromny problem. Polityka rozwojowa może być prawidłowo realizowana jedynie wówczas, gdy na ten cel dostępny będzie odpowiedni budżet. Nowy trend na rzecz większej elastyczności projektów nie może zagrozić długoterminowym programom, które ostatecznie prowadzą do zrównoważonego rozwoju.