Grupa S&D popiera wniosek Mogherini w sprawie nowej strategii dotyczącej Chin

S&Ds in favour of Mogherini’s proposal for new strategy on China, Victor Boştinaru, Federica Mogherini, G20 summit, Africa, #4Africa, 4Africa,

Po dzisiejszej dyskusji w Parlamencie Europejskim w sprawie nowej strategii dotyczącej Chin, wiceprzewodniczący Grupy S&D, eurodeputowany Victor Boştinaru powiedział:

- Chiny są kluczowym podmiotem na arenie międzynarodowej i fundamentalnym partnerem dla UE. Pomimo różnych poglądów w wielu kwestiach, nie ma wątpliwości, że współpraca i koordynacja między UE a Chinami mają fundamentalne znaczenie dla obu stron.

- W tym duchu przyjmujemy z wielkim zadowoleniem oświadczenie wysokiej przedstawiciel UE do spraw zagranicznych, bezpieczeństwa i obrony, Federiki Mogherini, wzywające do przyjęcia nowej strategii UE dotyczącej Chin oraz zjednoczonych i spójnych działań UE wobec Chin.

- Ważne jest, aby mieć świadomość tego, co UE i Chiny mogą zrobić razem dwustronnie, ale również na forach międzynarodowych. Szczególnie ważny będzie szczyt G20, którego gospodarzem będą Chiny, ale także walka z terroryzmem, cyberbezpieczeństwo, zmiany klimatyczne i wzajemne inwestycje zgodnie z planem Junckera oraz chińską strategią „jednego pasa i jednej drogi”. Konieczne będzie również rozwiązanie problemu ochrony kluczowych projektów infrastrukturalnych, w tym projektów energetycznych.

- A następnie Afryka, gdzie koordynacja odpowiednich strategii inwestycyjnych i rozwojowych może mieć wielki wpływ na zjawisko migracji, czy Korea Północna, gdzie Chiny dysponują niezbędną dźwignią.

- Porozumienie z Iranem pokazało, jakie wyniki może przynieść współpraca, a operacje takie jak utrzymanie pokoju w Sudanie Południowym lub działania antypirackie w Zatoce Adeńskiej dowiodły zaangażowania Chin.

- Kompleksowa umowa inwestycyjna, po jej zawarciu, pozwoli na znacznie łatwiejszy dostęp do chińskiego rynku dla europejskich przedsiębiorstw i większe chińskie inwestycje w europejską gospodarkę. Przyjmujemy również z zadowoleniem ich otwartość w kwestii przyszłej umowy o wolnym handlu.

- Niewątpliwie konieczne są dalsze rozmowy dla rozwiązania problemu nadwyżki zdolności przemysłowej w Chinach, chociaż istnieją już oznaki gotowości do obniżenia nadmiernej produkcji. Ale fundamentalne znaczenie ma to, by UE podejmowała wszelkie niezbędne kroki, w tym za pomocą dialogu i konkretnych środków, aby uniknąć konfrontacji, gdy w grudniu br. wygasną niektóre postanowienia Protokołu przystąpienia Chin do WTO.