Eurodeputowani S&D przewodzą staraniom o „połączoną” Unię Europejską i Internet 5G do 2020 roku

Positive first step from the Commission on copyright, portability and contract reform, Joe Weidenholzer, S&D Vice-President for the Digital Union, Evelyn Regner, S&D MEP Evelyne Gebhardt,

Parlament Europejski zatwierdził w tym tygodniu porozumienie w sprawie udostępnienia na potrzeby Internetu pasma częstotliwości 700 MHz, co toruje drogę dla Internetu 5G do 2020 roku. Parlament poparł również dwa inne sprawozdania w sprawie cyfrowej przyszłości Europy: w sprawie dużych zbiorów danych oraz w sprawie e-demokracji.

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za kwestie cyfrowe, Josef Weidenholzer powiedział:

- Sprawozdania w sprawie dużych zbiorów danych i e-demokracji pokazują, dlaczego potrzebujemy czegoś więcej, niż tylko jednolitego rynku cyfrowego. Potrzebujemy polityk, które ukształtują świat cyfrowy i wspierać będą połączone innowacje, które będą dostępne, bezpieczne i godne zaufania. Chcemy, by uczestniczyło w tym jak najwięcej Europejczyków. Chcemy, by była to unia cyfrowa sprzyjająca włączeniu społecznemu, która nie pozostawi nikogo w tyle.

Eurodeputowana S&D, Patricia Toia autorka sprawozdania w sprawie wykorzystania pasma częstotliwości 700 MHz, powiedziała:

- Dzięki Grupie S&D Parlament zatwierdzi dziś środki, które pomogą pobudzić europejską gospodarkę. Efektywne wykorzystanie widma radiowego ma zasadnicze znaczenie dla połączonego świata, w którym żyjemy. Unia Europejska może teraz zagwarantować sprawiedliwe i efektywne wykorzystanie widma w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie usług telefonii komórkowej i usług nadawczych. Wysokiej jakości mobilny Internet będzie dostępny do wszystkiego i dla każdego, wszędzie. Wniosek ten otworzy wykorzystanie infrastruktury widma i stworzy operatorom możliwość wdrażania 5G w szybki i terminowy sposób.

Eurodeputowana S&D, Ana Gomes, autorka sprawozdania w sprawie wpływu technologii dużych zbiorów danych, powiedziała:

- Znajdujemy się w samym środku rewolucji w zakresie danych. Coraz większa liczba naszych danych osobowych znajduje się w rękach prywatnych i publicznych podmiotów. Może to zapewnić nam bezprecedensowy wgląd w zachowania człowieka, oferując korzyści i możliwości dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów. Istnieją jednak również wyraźne niebezpieczeństwa. Jeśli chcemy zapewnić zaufanie do dużych zbiorów danych, istotne jest, by przepisy dotyczące ochrony danych były w pełni stosowane, a jak najostrzejsze standardy naukowe i etyczne były przestrzegane.

Eurodeputowany S&D Ramón Jáuregui, autor sprawozdania w sprawie e-demokracji, powiedział:

- Technologie cyfrowe oferują ogromny potencjał w dziedzinie poprawy uczestnictwa w demokracji oraz promowania bardziej aktywnego i przejrzystego obywatelstwa, o ile będą zaangażowani w nie wszyscy obywatele, o ile przepaść cyfrowa zostanie pokonana oraz o ile Internet będzie bezpieczny. Głosowanie elektroniczne zapewnia ogromne możliwości zwiększenia aktywności obywatelskiej, ale władze muszą zagwarantować, że dane osobowe obywateli i ich prywatność będą chronione. Ponadto musimy zagwarantować ochronę praw podstawowych w zakresie stosowania tych narzędzi cyfrowych.