Grupa S&D zintensyfikowała współpracę z krajami AKP w kwestii zmian klimatycznych

S&Ds set to enhance co-operation with ACP countries on climate change, Marie Arena MEP,  Hon. Waven William,

Eurodeputowani S&D potwierdzili dziś swoje zaangażowanie w kwestii pogłębienia stosunków z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) podczas 33. sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (WZP AKP-UE), która odbyła się w St. Julian’s na Malcie w dniach 17 - 21 czerwca 2017 roku. Socjaliści i Demokraci, wraz z postępowcami z całego świata, zgodzili się wzmocnić współpracę w celu wdrożenia porozumienia paryskiego (COP21) z 2015 roku oraz w celu złagodzenia skutków zmian klimatycznych.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, eurodeputowana Marie Arena, powiedziała:

- Zbadaliśmy możliwości wzmocnienia współpracy między UE a naszymi partnerami z AKP w celu stawienia czoła wspólnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu.

- Jako postępowcy musimy przejąć inicjatywę i współpracować z naszymi partnerami z całego świata, aby zapewnić przestrzeganie ambitnych celów w zakresie klimatu, określonych w porozumieniu paryskim.

- Wycofanie się USA z COP21 jest haniebne, ale nie powinno nas powstrzymać od działania.

 

Waven William, członek 6. Zgromadzenia Narodowego Seszeli, oświadczył:

- Zmiana klimatu jest realna. Jest realna dla wszystkich krajów, ale najmniejsze i najbiedniejsze kraje cierpią najbardziej. Dotyczy to zwłaszcza małych rozwijających się państw wyspiarskich (SIDS), w tym kraju, z którego pochodzę, Seszeli. Staramy się wprowadzić plan działania i inicjatywy mające na celu złagodzenie i dostosowanie się do skutków zmian klimatycznych. Jednakże naszą zdolność do skutecznego reagowania utrudniają utrzymujące się nierówności w zakresie środków finansowych i dostępu do technologii.

- Wzajemne powiązania naszej globalnej społeczności i zróżnicowane drogi rozwoju są szkodliwe dla naszego środowiska. Wszyscy mamy obowiązek działać bez zbędnej zwłoki. Apelujemy o silniejszą wolę polityczną oraz pełne wdrożenie prawnie wiążących porozumień, pod którymi wszyscy się podpisaliśmy.

Grupa S&D, która reprezentowana była przez dużą delegację, będzie nadal odgrywać wiodącą rolę w dziedzinie stosunków między UE a Afryką, zarówno w ramach Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, jak i poza nim, w tym w ramach drugiej edycji Tygodnia Afryki Grupy S&D, który odbędzie się w dniach 25-28 września 2017 roku w Brukseli.