Grupa S&D wspiera władze Republiki Środkowoafrykańskiej w kwestii pojednania mieszkańców i walki z terroryzmem

S&Ds support Central African Republic authorities on people's reconciliation and fight against terrorism, #4Africa, Norbert Neuser, Faustin-Archange Touadéra, Federica Mogherini, Karim Meckassoua,

Celem konferencji darczyńców jest uzyskanie środków finansowych od uczestniczących w niej krajów i organizacji, działających na rzecz stabilizacji i rozwoju gospodarczego w Republice Środkowoafrykańskiej. Konferencji, która zgromadziła przedstawicieli ponad 80 krajów i organizacji, przewodniczą Federica Mogherini, Wysoka Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej, Faustin-Archange Touadéra.

Wczoraj Norbert Neuser, koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju, miał okazję spotkać się z prezydentem Touadérą i przewodniczącym parlamentu Republiki Środkowoafrykańskiej, Karimem Meckassouą.

Komentując to spotkanie, Norbert Neuser powiedział:

- Prezydent Touadéra mówił otwarcie o problemach i wyzwaniach, przed jakimi stoi Republika Środkowoafrykańska. Został on wybrany na prezydenta w lutym 2016 roku i od tego czasu czyni poważne starania, aby przezwyciężyć pełną przemocy przeszłość swojego kraju. Dwa punkty są bardzo ważne. Z jednej strony, chrześcijańska i muzułmańska ludność muszą się pogodzić. Z drugiej strony, państwo musi odzyskać kontrolę nad całym krajem i jego granicami. Rebelianci i grupy terrorystyczne nadal mogą się swobodnie poruszać w różnych częściach kraju.
 
Konferencja wysokiego szczebla w Brukseli ma na celu udzielenie wsparcia dla tego niestabilnego kraju oraz zapewnienie mu środków pomocowych.

Eurodeputowany S&D, Norbert Neuser powiedział:

- Stabilność polityczna za rządów nowego prezydenta stanowi doskonałą okazję do przezwyciężenia trudnej sytuacji kraju. Najnowszy gwałtowny kryzys w kraju rozpoczął się w grudniu 2012 roku i przekształcił się w wojnę domową, w ramach której chrześcijańskie milicje walczyły z muzułmańskimi bojówkami i dokonane zostały potworne zbrodnie na ludności cywilnej. Francja ostatecznie interweniowała tam w grudniu 2013 roku, aby zapobiec dalszym zbrodniom.

- Republika Środkowoafrykańska jest obecnie drugim co do poziomu ubóstwa krajem na świecie, a prawie połowa spośród blisko 5 milionów mieszkańców nie ma wystarczającej ilości pożywienia.