Grupa S&D wzywa Demokratyczną Republikę Konga do przestrzegania konstytucji kraju w ramach procesu wyborczego

S&Ds urge the Democratic Republic of Congo to respect country's Constitution in the electoral process, Gianni Pittella, Economic Partnership Agreements, S&D MEP Maria Arena, S&D MEP Antonio Panzeri,

Parlament Europejski, przy czynnym udziale ze strony Europejskich Socjalistów i Demokratów, przyjął rezolucję w sprawie Demokratycznej Republiki Konga, wzywającą jego władze do pełnego poszanowania konstytucji kraju, zwłaszcza w ramach procesu wyborczego.

Przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella, powiedział:

- Wzywamy kongijskie władze do przedstawienia bez dalszej zwłoki kalendarza wyborczego i budżetu na wybory prezydenckie przy pełnym poszanowaniu ram czasowych określonych w konstytucji.

- Rząd musi zaakceptować i pracować na rzecz otwartej, demokratycznej i pluralistycznej debaty politycznej w ramach kampanii wyborczej 2016 roku.

- Za kluczową uważamy rolę Unii Afrykańskiej, jeśli chodzi o uniknięcie kryzysu politycznego w Afryce Środkowej; wzywamy też jej liderów, a w szczególności RPA, do zaangażowania na rzecz przestrzegania konstytucji Demokratycznej Republiki Konga.

- Wzywamy także instytucje UE i państwa członkowskie, aby skorzystały ze wszystkich swoich narzędzi dyplomatycznych i gospodarczych, w tym zbliżającego się podpisania umów o partnerstwie gospodarczym, aby osiągnąć ten cel.

Rzeczniczka Grupy S&D ds. praw kobiet i równouprawnienia płci, eurodeputowana Maria Arena powiedziała:

- Parlament Europejski wyraża swoje głębokie zaniepokojenie coraz bardziej niestabilną sytuacją w Demokratycznej Republice Konga, w niejasnym kontekście przedwyborczym.

- DRK pozostaje niestabilnym krajem o słabych instytucjach oraz ogromnej potrzebie przebudowy i ożywienia wzrostu gospodarczego.

- Ta niestabilność grozi pogrążeniem tego kraju w chaosie, a jego ludność, już i tak osłabiona przez różne kryzysy z przeszłości i obecne, może popaść w sytuację skrajnego ubóstwa i braku bezpieczeństwa.

- Jako koordynatorka Komisji Praw Kobiet, podkreślam znaczenie wspierania efektywnego wpływu kobiet na proces wyborczy oraz potrzebę poszanowania i promowania przez krajowy rząd równości płci w życiu politycznym.

- Naszym priorytetem jest uniknięcie nowego kryzysu. Kongijskie władze muszą przestrzegać konstytucji oraz zorganizować wolne i przejrzyste wybory.

Eurodeputowany S&D, Antonio Panzeri powiedział:
 
- Zdecydowanie potępiamy rosnące ograniczenia przestrzeni demokratycznej oraz ukierunkowane represje wobec członków opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i mediów.

- Unia Europejska powinna wzmocnić swoje wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza dla obrońców praw człowieka w Demokratycznej Republice Konga. Powinna także zapewnić ich ochronę i bezpieczeństwo.

- Fundamentalna wolność słowa, zrzeszania się i zgromadzeń jest podstawą dynamicznego, politycznego i demokratycznego życia.