Prawa socjalne wracają do europejskiej agendy, ale pilnie potrzebne są konkretne działania - mówi Grupa S&D

Social rights are back on the European agenda, but concrete action is urgently needed, say S&Ds

Eurodeputowani S&D przyjęli dziś z zadowoleniem wnioski Komisji mające na celu przywrócenie praw socjalnych na europejską scenę, ale oczekują konkretnych działań, a nie tylko działań pozornych.

Wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. zatrudnienia i spraw społecznych, Udo Bullmann powiedział:

- Socjaliści i Demokraci są zadowoleni, że Europa socjalna wraca na agendę. Wnioski Komisji zobowiązują Parlament Europejski i państwa członkowskie do wykazania się zaangażowaniem na rzecz postępu społecznego dla wszystkich w Europie; ale tylko wówczas, kiedy osiągnięte zostaną konkretne rezultaty, poprawiające codzienne życie Europejczyków, inicjatywy, które Komisja zainicjowała dziś rano, zostaną uznane za sukces.

- Będziemy naciskać na wszystkie ugrupowania polityczne i rządy krajowe zaangażowane w ten proces, aby stworzyły impuls do opracowania kompleksowej unijnej agendy socjalnej.

- Oczekujemy konkretnych środków, które zapewnią na przykład godne warunki pracy we wszystkich formach zatrudnienia, w szczególności poprzez zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do ochrony socjalnej oraz wyjaśnienie praw i obowiązków w ramach stosunków pracy. Poza tym będziemy nadal dążyć do wprowadzenia europejskiej gwarancji dla dzieci, aby dzieci w UE mogły pomyślnie się rozwijać budować naszą wspólną przyszłość bez egzystencjalnych obaw.


Wiceprzewodnicząca Grupy S&D i sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ds. europejskiego filaru praw socjalnych, Maria João Rodrigues powiedziała:

- Przyjmujemy z zadowoleniem filar socjalny wraz z 20 zasadami aktualizującymi normy socjalne, czego domagał się Parlament Europejski. Potrzebujemy jednak filaru dla wszystkich europejskich obywateli, odpowiednich środków finansowych i instrumentów legislacyjnych, aby te zasady miały rzeczywisty wpływ na życie ludzi.

- Wszyscy pracownicy powinni liczyć na godną umowę o pracę oraz godne warunki i dostęp do ochrony socjalnej, zwłaszcza w przypadku ludzi młodych. Powinniśmy również nadal naciskać na wprowadzenie gwarancji dla dzieci i gwarancji umiejętności, koncentrując się również na obawach długotrwale bezrobotnych.

- Nadal jesteśmy od tego daleko. Dlatego też nadal będziemy walczyć o podjęcie bardziej konkretnych działań w celu zapewnienia ludziom lepszej perspektywy życia oraz wspierania większej spójności społecznej gospodarczej między państwami członkowskimi. To jedyny sposób zapewnienia przyszłości UE.

 

 

Sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ds. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i przewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, Vilija Blinkevičiūtė powiedziała:

- Jako Socjaliści i Demokraci jesteśmy zadowoleni z faktu, że Komisja zareagowała na nasz apel w sprawie lepszego godzenia życia zawodowego i prywatnego. Z zadowoleniem przyjmiemy wniosek ustawodawczy, który po raz pierwszy tworzy na poziomie unijnym dwutygodniowy, płatny urlop ojcowski, jak również urlop opiekuńczy.

- Ponadto Komisja proponuje poprawki dotyczące urlopu rodzicielskiego. Kobiety i mężczyźni, biorące urlop rodzicielski, otrzymają zapłatę, co było jednym z naszych kluczowych postulatów. Żałujemy jednak, że nie przewidziano żadnych postępów w kwestii wzmocnienia urlopu macierzyńskiego. Ogólnie rzecz biorąc, mamy solidne podstawy do rozwoju.

 

Nasza reakcja na wniosek Komisji Europejskiej w sprawie praw socjalnych | Iratxe García Pérez


 

Dowiedz się więcej na temat wartości Grupy S&D w zakresie praw socjalnych tutaj
http://www.socialistsanddemocrats.eu/socialrights