Swoboda do rządów krajowych: „Nie zamieniajcie naszej Europy postępu w Europę regresu”

fundamental rights and freedoms, including abortion and LGBT rights.

Kilka rządów i parlamentów krajowych wprowadziło ostatnio kontrowersyjne ustawy i procedury, cofające zegar historii w kwestii podstawowych praw i wolności, w tym w dziedzinie prawa do aborcji i praw osób LGBT. Konserwatyści i skrajna prawica w Parlamencie Europejskim zadali w tym tygodniu cios zdrowiu reprodukcyjnemu i prawom w tej dziedzinie, głosując przeciwko przyjęciu „sprawozdania Estreli”.

Hannes Swoboda, przewodniczący Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim powiedział:

- Europa jest kontynentem postępu; podjęliśmy zobowiązania na rzecz powszechnych praw człowieka, zakazaliśmy kary śmierci i stworzyliśmy państwa dobrobytu społecznego, które chronią naszych obywateli. Dziś, w samym środku kryzysu, w okresie dramatycznego wzrostu masowego bezrobocia i nierówności społecznych, konserwatyści w całej Europie starają się obalić niektóre z wolności, z których Europa może być dumna.

- Hiszpania zamierza ograniczyć dostęp do aborcji; Chorwacja może zostać zmuszona do konstytucyjnego przedefiniowania „małżeństwa” jako związku pomiędzy mężczyzną i kobietą, a Litwa rozważa wprowadzenie zmian w celu ograniczenia prawa do aborcji i praw osób LGBT.

- Wzywamy rządy krajowe do przyjmowania wolności i praw dla obywateli, a nie do ograniczania ich w celu wykazania się konserwatywną aktywnością w tym kryzysowym okresie. Zamiast atakować ludzi, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji, musimy zająć się ubóstwem i bezrobociem. Zamiast ograniczać aborcję, musimy wzmocnić prawa kobiet, a zamiast czynić z osób LGBT obywateli drugiej kategorii, musimy pamiętać, że jesteśmy Europą postępu, nie Europą regresu.