Dziesięć postępowych zasad Grupy S&D na rzecz nowej ery umów handlowych

Ten progressive S&D principles for a new era of trade agreements, David martin, #TTIP, CETA, #4Africa, #ConflictMinerals,

Socjaliści i Demokraci (S&D) dążą do nadania handlowi nowej dynamiki tak, aby międzynarodowe umowy handlowe przyczyniały się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i powstawania nowych miejsc pracy, przynosiły korzyści ludziom oraz wzmacniały prawa pracownicze i normy środowiskowe. Dziesięć postępowych zasad Grupy S&D można znaleźć tutaj.

Członkowie Grupy S&D w Komisji Handlu Międzynarodowego przedstawili dzisiaj te cele podczas posiedzenia w Parlamencie z udziałem komisarz UE ds. handlu, Cecilią Malmström oraz wysokich przedstawicieli WTO, UNCTAD, MFW i OECD.

Rzecznik Grupy S&D ds. handlu, eurodeputowany David Martin powiedział:

- Niemal powszechnie uznaje się, że rozwój handlu przynosi wzrost bogactwa. Ale nie ma żadnego automatyzmu, jeśli chodzi sprawiedliwy podział tego bogactwa pomiędzy członków społeczeństwa; nie ma też żadnego automatyzmu, jeśli chodzi o to, czy wzrost ten zostanie osiągnięty w sposób zrównoważony.

- Dlatego też poza otwarciem rynków, handel potrzebuje silnych przepisów. Nowoczesne umowy handlowe mają potencjał potrzebny do ustanowienia tych przepisów; dlatego też UE powinna wykorzystywać te umowy do promowania wysokich standardów społecznych i środowiskowych na całym świecie.

- System handlu zagranicznego UE okazał się sukcesem pod wieloma względami: co siódme miejsce pracy w Europie zależy obecnie od eksportu do reszty świata, a rynki światowe miały kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw z UE i ich pracowników w czasie recesji w Europie. Jest jednak również jasne, że niedostatecznie uregulowana globalizacja zostawiła w tyle wielu ludzi, co prowadzi do sprzeciwu opinii publicznej i ponownych wezwań do wprowadzenia protekcjonizmu.

- Nadszedł czas, aby ponownie przemyśleć i ponownie ukształtować przyszłą politykę handlową UE. Nadszedł czas, aby handel ponownie stał się dobrem publicznym.

Dokumenty Powiązane 
Dziesięć postępowych zasad Grupy S&D na rzecz nowej ery umów handlowych
09/11/2016