UE musi działać przeciwko ludobójstwu ze względu na płeć

Gendercide

Parlament Europejski wezwał dziś rządy do podjęcia działań przeciwko „ludobójstwu ze względu na płeć”, które odnosi się do systematycznego, celowego i uwarunkowanego płciowo masowego zabijania ludzi o określonej płci.

Ludobójstwo ze względu na płeć stanowi coraz bardziej palący, ale rzadko sygnalizowany problem w wielu krajach.

Według najnowszych szacunków, liczba luka demograficzna w obrębie populacji światowej obejmuje niemal 200 mln „brakujących” kobiet.
 
W rezolucji, przygotowanej przez eurodeputowaną S&D, Antigoni Papadopoulou i przyjętej dziś w Strasburgu, Parlament Europejski podkreślił, że ludobójstwo ze względu na płeć stanowi przestępstwo i poważne naruszenie praw człowieka oraz wezwał rządy do opracowania i zastosowania środków prawnych umożliwiających przeprowadzenie śledztwa w tego rodzaju przypadkach, aby agresorzy zostali postawieni przed sądem, do udzielenia pomocy kobietom, którym udało się przeżyć, a także do wprowadzenia środków wspierających wzmocnienie pozycji dziewcząt i kobiet.

Po głosowaniu Antigoni Papadopoulou powiedziała:

- Przyjmuję z zadowoleniem pozytywny wynik głosowania. Po raz pierwszy Parlament Europejski zajmuje się tą szczególnie wrażliwą kwestią.

- „Brakujące” kobiety są ofiarami selekcji płci w czasie ciąży - w drodze prenatalnego określania płci i selektywnej aborcji - a także po narodzinach w drodze dzieciobójstwa lub porzucenia dziecka.
 
- W Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego ciężko pracowaliśmy i udało się nam przygotować solidne i spójne sprawozdanie w sprawie zwalczania ludobójstwa ze względu na płeć.

- Pragnę wyrazić zadowolenie z powodu tego, że wiele poprawek, złożonych na posiedzeniu plenarnym, nie znalazło się w sprawozdaniu końcowym. Poprawki te wychodziły poza zakres niniejszego sprawozdania, ponieważ wprowadzenie zakazu  wszelkich zabiegów aborcji, jak proponowano, z pewnością nie powstrzyma ludobójstwa ze względu na płeć.

- Ponadto niniejsze sprawozdanie nie jest odpowiednim forum do zajmowania się lub promowania kwestii personalnych, ale jego celem jest zalecenie podjęcia wspólnych działań na rzecz powszechnej walki ze złymi praktykami selekcji płci, a tym samym ocalenia kobiecych istnień.