Potrzebujemy silnej i sprawnej Unii Europejskiej - mówią eurodeputowani S&D

We need a strong and efficient EU, say S&Ds, Federica Mogherini, Knut Fleckenstein, #EuwakeUp, EuWakeUp, migration, asylum, refugees,Victor Boştinaru, Middle Eastern and North African (MENA),

Europejscy Socjaliści i Demokraci w pełni popierają globalną strategię na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, zaprezentowaną w dniu dzisiejszym na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu przez Federikę Mogherini, wysoką przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Po oświadczeniu Mogherini, wiceprzewodniczący Grupy S&D do spraw zagranicznych, eurodeputowany Knut Fleckenstein powiedział:

- Zdaniem Grupy S&D jest rzeczą oczywistą, że w tych trudnych czasach potrzebujemy silnej i sprawnej UE, która będzie zdolna do stawienia czoła wszystkim wyzwaniom dla jej wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa.

- Migracja jest w tej chwili najbardziej palącym problemem międzynarodowym. Odpowiedź na jej przyczyny wymaga całościowej polityki. Kluczowe znaczenie ma wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego w krajach pochodzenia.

- Globalna strategia przedstawiona dzisiaj na posiedzeniu plenarnym przez wysoką przedstawiciel Mogherini utoruje drogę do bardziej strategicznej Unii Europejskiej.

- Potrzebujemy długofalowej strategii UE na świecie i wzywamy państwa członkowskie, aby przyczyniły się do urzeczywistnienia tej wizji.

Eurodeputowany S&D i wiceprzewodniczący Grupy S&D do spraw zagranicznych, Victor Boştinaru powiedział:

- Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem tę ważną, postępową i kompleksową strategię, która pojawia się w odpowiednim momencie. Jest to dla UE doskonała okazja do oceny swoich wad i braków oraz do podjęcia działań na rzecz pogłębienia integracji wewnętrznej przy jednoczesnym zwiększeniu jej roli w globalnej społeczności.

- Nadszedł czas, aby wykorzystać nasze polityczne i ekonomiczne znaczenie oraz wszystkie narzędzia, jakie są do naszej dyspozycji, aby działać w wiarygodny i adekwatny, ale odpowiedzialny sposób we wszystkich wymiarach polityki zagranicznej: badaniach naukowych, klimacie, migracji, handlu, rozwoju, dyplomacji i - co nie mniej istotne - bezpieczeństwa i obrony.

- Biorąc pod uwagę wiele wyzwań związanych z bezpieczeństwem, przed jakimi dzisiaj stoimy - od konfliktów w naszym wschodnim i południowym sąsiedztwie po powszechne zagrożenie terrorystyczne - istnieje potrzeba inwestowania w mocną europejską zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa i obrony oraz wzmocnienia naszej współpracy w tych obszarach. Dlatego też przyjmuję z zadowoleniem apel Federiki Mogherini do państw członkowskich o przeznaczanie na obronę wystarczającego poziomu wydatków. Ponieważ NATO pozostaje najsilniejszym i najbardziej skutecznym sojuszem wojskowym na świecie, rozwój naszej wspólnej obrony powinien zapewnić dobrą współpracę i koordynację z NATO.

- Stabilność i bezpieczeństwo w krajach Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) wiele znaczy dla UE! Musimy kontynuować i odnowić nasze wysiłki zmierzające do położenia kresu wszystkim konfliktom na Bliskim Wschodzie. Musimy również wzmocnić nasze partnerstwo z krajami Afryki Północnej.