Światowy Dzień AIDS 2016: Nie powinniśmy szczędzić wysiłków na rzecz zwiększenia praw osób żyjących z HIV/AIDS

World AIDS Day 2016: we should not halt efforts towards more rights for HIV/AIDS infected people and eradicating the disease

Po wybuchu pandemii HIV/AIDS w latach 80., z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obchodzony jest Światowy Dzień AIDS w dniu 1 grudnia. Czerwona wstążka, którą tak często widać na ulicach, symbolizuje dziś solidarność z osobami nią dotkniętymi i żałobę po zmarłych; ma ona również zwiększyć indywidualną świadomość ryzyka.

Norbert Neuser, koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju, powiedział:

- Udział w globalnym obciążeniu HIV jest bardzo nierówny. O ile w Europie wskaźnik zakażenia wynosi zazwyczaj około 0,1 - 0,2 procent, o tyle w Suazi wirusem HIV zarażona jest co trzecia osoba. 70 procent spośród 37 milionów ludzi na całym świecie dotkniętych epidemią, żyje w Afryce subsaharyjskiej. Według WHO, dostęp do leków antyretrowirusowych na całym świecie ma około 14,9 mln ludzi na całym świecie. To mniej niż połowa spośród 37 milionów zakażonych osób. Zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie systemy opieki zdrowotnej często nie działają, leki, o ile w ogóle są dostępne, oferowane są wyłącznie w ramach programów wertykalnych. Do poprawy ogólnej sytuacji zdrowotnej krajów doszłoby jednak, gdyby leczenie w zwykłych i poszerzonych placówkach opieki zdrowotnej było dostępne dla wszystkich potrzebujących tego osób.

Linda McAvan, eurodeputowana S&D i przewodnicząca Komisji Rozwoju, powiedziała:

- W ramach Agendy 2030, ONZ wyznaczyła cel w postaci zmniejszenia liczby nowych zakażeń do tego stopnia, by choroba ta straciła swój straszliwy charakter jako epidemia, a liczba zachorowań zmalała na całym świecie. UNAIDS mówi nawet o celu w postaci „zero nowych zakażeń”. Musimy jednak uwzględniać także potrzeby osób zakażonych. Naszym celem powinno być zapewnienie, by wszystkie osoby zakażone HIV na całym świecie miały dostęp do leczenia w ramach krajowych systemów opieki zdrowotnej. Musimy ponadto wziąć pod uwagę fakt, że 60 procent osób zakażonych to kobiety, które częściej padają ofiarami dyskryminacji, a nawet przemocy, ze względu na swoją sytuację. Po raz kolejny pokazuje to znaczenie walki o zdrowia i prawa seksualne i reprodukcyjne.

Miriam Dalli, koordynatorka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska i Zdrowia Publicznego, powiedziała:

- Najnowsze dane na temat wirusa HIV wskazują, że w 2015 r. odnotowano najwyższą liczbę nowych przypadków w ciągu jednego roku od czasu rozpoczęcia publikowania danych na ten temat w latach 80. Skumulowana liczba dla regionu europejskiego ma teraz wynosić ponad 2 mln, przy czym tylko w 2015 r. zgłoszonych zostało 153.000 nowych przypadków*. Wzrost o 7% w stosunku do roku poprzedniego pokazuje, że mimo podjęcia znaczących wysiłków, nie są one wystarczające. Wraz ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w regionie, musimy pracować nad wzmocnieniem i wdrożeniem planu działania WHO, uzgodnionego przez kraje w regionie europejskim we wrześniu 2016 roku, aby skutecznie walczyć z tą krytyczną sytuacją i wspierać większe wysiłki, związane z testami na obecność HIV i opieką. Powinno to zostać wzięte pod uwagę podczas przeglądu planu działania UE w zakresie walki z HIV/AIDS, który kończy się w tym roku.