Wspólne oświadczenie prasowe Grupy S&D w kwestii rezolucji w sprawie Boko Haram w Nigerii i Al-Szabab w Kenii

The S&D Group in the European Parliament strongly condemns the ongoing and increasingly disturbing violence in Nigeria and in Kenya

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim stanowczo potępia nieustanne i coraz bardziej niepokojące akty przemocy w Nigerii oraz w Kenii.

Zdaniem Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, terroryzm ten stanowi globalne zagrożenie, wymagające globalnego rozwiązania. Terroryzm dotyka ofiar wszelkiego pochodzenia, bez dyskryminacji.

Grupa S&D uważa, że UE powinna promować wolność religii oraz międzykulturową i międzyreligijną tolerancję.

W sprawie sytuacji w Nigerii eurodeputowana S&D, Ana Gomes, powiedziała:

- Niesłabnące zamachy z użyciem broni palnej i bomb, samobójcze ataki bombowe, niewolnictwo seksualne i innego rodzaju przemoc seksualna, uprowadzenia i inne akty przemocy popełniane przez terrorystyczną sektę Boko Haram, stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości.

- Stoimy ramię w ramię z narodem nigeryjskim w jego determinacji do zwalczania wszelkich form terroryzmu w swym kraju.

- Chwalimy pracę wszystkich dziennikarzy i obrońców praw człowieka w dążeniu do zwrócenia uwagi świata na ekstremizm Boko Haram i niewinne ofiary przemocy ze strony tego ugrupowania.

W sprawie sytuacji w Kenii, przewodnicząca podkomisji praw człowieka, hiszpańska eurodeputowana S&D, Elena Valenciano, powiedziała:

- Zdecydowanie potępiamy rozmyślnie zaplanowany zamach przeprowadzony przez Al-Szabab w dniu 2 kwietnia 2015 r. w Garissie, w którym życie straciło 147 niewinnych młodych studentów uniwersytetu i rannych zostało kolejnych 79 osób.

- Potępiamy wszelkie przypadki łamania praw człowieka, zwłaszcza wówczas, gdy ofiary giną z powodu wyznania, przekonań lub pochodzenia etnicznego.

- Wolność wyznania to prawo podstawowe i stanowczo potępiamy wszelkie formy przemocy lub dyskryminacji z uwagi na wyznanie.

- Wyrażamy głębokie zaniepokojenie nadużywaniem religii przez sprawców zamachów terrorystycznych w wielu miejscach na świecie oraz potępiamy tych, którzy wykorzystują religię w rozmaitych konfliktach.