Europejscy obywatele chcą zmian. W maju obywatele przesłali nam mocne przesłanie. Wysłuchaliśmy go i jesteśmy gotowi na nie odpowiedzieć. Zespół S&D, złożony z 10 kandydatów na komisarzy, będzie wiodącą siłą w Komisji w ciągu najbliższych pięciu lat.

Jako przewodnicząca Grupy S&D w Parlamencie Europejskim wysłałam list do nowo wybranej w lipcu przewodniczącej Komisji w imieniu naszej rodziny politycznej. Byliśmy i nadal jesteśmy bardzo wymagający w odniesieniu do politycznego programu przyszłej Komisji. Nasi obywatele oczekują, że zbudujemy Europę opartą na równości, solidarności, zrównoważonym rozwoju i sprawiedliwości społecznej. Na tej stronie można zapoznać się w bardziej szczegółowy sposób z naszymi postulatami. Dzięki zespołowi S&D, który będzie przewodził przyszłej Komisji i współpracował z postępowymi eurodeputowanymi, możemy dokonać zmian, jakich potrzebuje Europa.

- Iratxe García Pérez
Przewodnicząca Grupy S&D

List przewodniczącej grupy S&D do pani von der Leyen

Przed objęciem urzędu przez nową Komisję, Parlament zorganizuje przesłuchania publiczne. Jako Grupa, eurodeputowani S&D dokładnie ocenią przydatność do pracy każdego kandydata na komisarza podczas trzygodzinnych przesłuchań transmitowanych na żywo za pośrednictwem komisji parlamentarnej, odpowiedzialnej za przydzieloną im tekę. Grupa S&D oceni kandydatów na podstawie ich zaangażowania i kompetencji do przeprowadzenia reform niezbędnych do zapewnienia, aby Europa stała się bardziej sprawiedliwa i zrównoważona.

Podczas październikowej sesji plenarnej Parlament będzie głosował nad zatwierdzeniem nowej Komisji. Na tej podstawie i tylko wtedy, jeśli eurodeputowani dadzą zielone światło, nowi komisarze będą mogli zacząć od 1 listopada sprawować swój mandat w celu wprowadzenia zmian w Europie.

TIMMERMANS Frans
Wiceprzewodniczący wykonawczy ds. działań na rzecz klimatu
Holandia
BORRELL Josep
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej
Hiszpania
DALLI Helena
Komisarz ds. równości
Malta
FERREIRA Elisa
Komisarz ds. spójności i reform
Portugalia
GENTILONI Paolo
Komisarz ds. gospodarki
Włochy
JOHANSSON Ylva
Komisarz do spraw wewnętrznych
Szwecja
PLUMB Rovana
Komisarz ds. transportu
Rumunia
ŠEFČOVIČ Maroš
Wiceprzewodniczący ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania
Słowacja
SCHMIT Nicolas
Komisarz ds. miejsc pracy
Luksemburg
URPILAINEN Jutta
Komisarz ds. partnerstw międzynarodowych
Finlandia

Media Gallery